Víte, co je to „Bezlesí“?

V sobotu 22. listopadu se na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal první seminář k Biologické olympiádě kat. D a C na téma Bezlesí. Z naší školy se zúčastnilo 11 studentů, kteří mají rádi biologii a přírodu a chtějí se pokusit v tomto školním roce úspěšně zvládnout biologickou olympiádu.

Seminář byl rozdělen na přednášky, které vedl Mgr. Jiří Hotový z Povodí Labe. Tématem jeho přednášek bylo vše, co patří do tzv. bezlesí – louka, pole, meze, paseky, zahrada… Mluvil hlavně o tom, kteří živočichové tam žijí, jak jsou přizpůsobeni danému prostředí a jaký vliv má prostředí na jejich život. Na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem dlouhodobě učí RNDr. Jana Dobroruková, která spolupracuje s lektory  a má stále radost z hojné účasti našich studentů.

Biologická olympiáda má tři částí – teoretickou, praktickou a poznávání přírodnin. Teoretická část vyžaduje nastudování studijního materiálu, protože se jedná o test. Pokud se studenti dostanou na takový seminář, mají při studiu obrovskou výhodu. Jsem velmi ráda, že máme na škole studenty, kteří obětují volnou sobotu a jedou se vzdělávat. Cesta vlakem nám rychle utekla, podzimní počasí jsme zvládli  a stihli jsme cestou i cukrárnu na náměstí. Přikládám pár fotek z „biologické soboty“. Příští seminář bude v sobotu 3. prosince opět ve Dvoře Králové nad Labem a bude zaměřen na rostliny.

Věřím, že i tady bude naše účast početná a studenti budou dobře připraveni na školní kolo Biologické olympiády.

 

image_printTisk