V primě je prima aneb primárněpreventivní pobyt primánů

Ve dnech 25. – 27. října t.r.  se uskutečnil na Ostaši primárněpreventivní pobyt žáků primy A.

Program připravily třídní učitelka Jindra Nývltová a vyučující Iva Rojtová.

Program tří společně strávených dní měl jasný cíl: vytvořit spolupracující kolektiv z dětí, které se ve třídě sešly, vytvořit emoční zázemí a předpoklady pro zdravé mezilidské vztahy, vytipovat děti, které by se mohly stát členy třídní samosprávy, vymezit roli třídního učitele a poskytnout mu první příležitost k poznání osobností dětí.

Z pestrého programu vybírám například návštěvu ekologické farmy ve Žďáru nad Metují, pěší výlety na Kočičí hrad a do Horního labyrintu, seznamovací aktivity, pohybové hry, aktivity směřující k sebepoznání a prevenci konfliktů, aktivity tvůrčí.

Třídenní soužití mělo pravidla, která hned na začátku stanovily děti samy, a bylo završeno spoluprací na Desateru dobré třídy, takové, do které budou všichni chodit rádi.

A několik postřehů na závěr: Děti se naučily oslovovat křestními jmény a už to tak zůstalo, kluci byli pravými gentlemany, i když to pro ně byla spíš dobrá zábava než cokoliv jiného. Naučili jsme se debatovat o poznání kultivovaněji, i když to má stále ještě k dokonalosti daleko. Umíme se s úsměvem pozdravit a poděkovat si. Když hodnotíme spolužákův výkon, začínáme tím, co se mu povedlo, nejprve pochválíme. Vždycky se totiž najde alespoň maličkost hodná chvály. Nikdo nenaříkal, nenadával, nekritizoval, zkrátka neměl blbou náladu. Myslím, že si budeme rozumět a budeme spolu rádi ve škole i za školou, zkrátka budeme dobrá třída.

image_printTisk