Tři, dva, jedna, START! Tým FAK si v soutěži Czech Rocket Challenge doletěl pro druhé místo

Tři, dva, jedna, START! Tým FAK si v soutěži Czech Rocket Challenge doletěl pro druhé místo

V rámci soutěže Czech Rocket Challenge je úkolem středoškolských i vysokoškolských studentů navrhnout a zkonstruovat raketu, popsat její konstrukci a otestovat jednotlivé její komponenty. Vybrané týmy pak dostanou možnost v rámci finálového dne svoji raketu odstartovat.

Tým FAK studentů Jiráskova gymnázia se soutěže zúčastnil už loni s raketou kompletně vytištěnou na 3D tiskárně, která sice letěla pěkně, ale bohužel se jí neotevřel padák a nepodařilo se ji nalézt.

Proto se letos studenti Matouš Kubín, Tomáš Havel, Tobiáš Mazura, Filip Hejzlar, Dominik Marks a Martin Doucha soustředili při návrhu rakety hlavně na její bezpečný návrat. Jednalo se o jeden z nejkomplexnějších projektů, kterých jsem se se studenty zúčastnil. Soutěžili v kategorii Pokročilí, kdy kromě úspěšného letu bylo nutno také z rakety vypustit sondu, která na zem sestupovala samostatně a prováděla vybraná měření. Jednotlivé díly rakety byly navrženy ve 3D modeláři Fusion 360 a podle pokynů organizátorů otestovány, zda vydrží potřebnou zátěž, dále bylo potřeba navrhnout elektroniku (zvolili jsme komunikaci pomocí mobilní sítě a přenos dat přes GPRS), provést simulaci letu rakety a vše sepsat do technické zprávy.

Velkým pomocníkem a rádcem nám byl dr. Jan Zigmund, nadšenec do raketového modelářství a také výrobce raketových modelářských motorů Rapier. Podle jeho rad studenti trup rakety zhotovili z plechovek od energetických nápojů – vznikla tak velice lehká a překvapivě pevná konstrukce. Další díly (klec motoru, špice, prostor pro náklad a sondu) byly vytištěny na 3D tiskárně z materiálu ASA. Pro vyhození padáku a sondy jsme letos zvolili pyropatronu, která se ukázala mnohem spolehlivější než mechanické řešení z loňského roku.

Na základě kvality technické zprávy bylo z přihlášených cca 75 týmů vybráno 19, které dostaly možnost svoji raketu odstartovat na finálovém dni 14. 7. 2023 na letišti v Brně Medlánkách. Náš tým byl mezi vybranými.

Po příjezdu na letiště v Medlánkách jsme zabrali strategicky výhodné místo pod stromem (= ve stínu) a začali vybalovat raketu a spoustu krabic s potřebnými věcmi.

Nejprve bylo potřeba projít podrobnou technickou kontrolou rakety, kdy organizátoři kontrolovali, zda je raketa bezpečná a schopná letu. A potom už hurá ke startovací rampě. Na místě nebylo úplně jednoduché veškerou elektroniku poskládat do rakety a vše správně zapojit, ale podařilo se.

Bohužel nám byl první start zrušen – organizátoři měli problémy s motory, a tak nebylo bezpečné startovat. Po půlhodině čekání se v raketě (stojící na plném poledním slunci) přehřála elektronika (černá špička sice vypadá designově pěkně, ale elektronice v ní to nesvědčilo), takže vše rozebrat a zpět do depa. Druhý start o dvě hodiny později už byl úspěšný.

Raketa letěla krásně, její let v reálném čase monitorovalo řídící středisko (= Filip Hejzlar a jeho notebook), sonda se úspěšně oddělila a společně s raketou bezpečně na padáku přistála.

Sonda se nacházela cca 3 m od místa, kam nás zavedly GPS souřadnice, které odeslala. Raketa bezpečně přistála v obilném poli, nalézt ji nebyl problém i díky siréně, která v ní byla nainstalovaná právě pro účely jejího dohledání.

Celý finálový den se vydařil a ve výsledném bodování se tým FAK umístil na krásném druhém místě, a to i před týmem vysokoškoláků z ČVUT. Super!!!

Tento náročný projekt bychom nemohli realizovat bez podpory našich sponzorů, proto moc děkujeme firmě Saar Gummi Czech, s.r.o., která nám hradila dopravu, firma METEL s. r. o. financovala nákup elektroniky, týmová trička nám zdarma zhotovila Tiskárna LD.PRINT, komponenty rakety byly vytištěny z filamentů od firmy Plasty Mladeč a firma Hronovský s.r.o. poskytla hliníkový profil pro startovací rampu.

image_printTisk