Studenti se zúčastnili workshopu Post bellum v Broumově

Studenti se zúčastnili workshopu Post bellum v Broumově

Slunečného mrazivého rána v pondělí 19. března 2019 se na náchodském vlakovém nádraží sešla skupina složená z přibližně dvaceti studentů Jiráskova gymnázia, aby společně se třemi kantory, zajímajícími se o dějiny 20. století, podnikli cestu do Broumovského kláštera. Zde se konal workshop neziskové organizace Post Bellum (Po válce).  Projekt se zaměřuje na sběr vzpomínek pamětníků, které archivuje ve formě audionahrávek či videí. V tomto případě se jednalo o workshop s názvem „Lidi to tak nenechaj“ sledující příběh občanské statečnosti skauta Jiřího Navrátila.

Po zdlouhavé cestě komplikované výlukou se skupina ocitla v ještě mrazivějším prostředí Broumova. To dokonale dokreslovalo celkovou atmosféru odehrávajícího se workshopu, zasazeného do období nástupu komunistické strany k moci v ČSR. Studenti byli hned po příchodu rozděleni do menších skupinek, ve kterých získali několik osobních předmětů hrdiny příběhu, jehož identita jim byla prozatím tajena. Tyto předměty měly posloužit účastníkům jako indicie k sestavení profilu a pozadí příběhu protagonisty. Po krátké detektivní práci ve skupinách a představení všech stop proběhl poslech soudobých rádiových vysílání, která nám nastínila důležité události doby, a následnou diskuzí jsme si měli přiblížit princip občanské statečnosti. Do diskuze se všichni aktivně zapojili a utvořili tak společnými silami ideální obraz správného občana. A aby účastníci stále jen neseděli, přišla na řadu dramatizace zápisů z deníku Jiřího Navrátila. Několik takových důležitých záznamů dalo dohromady obraz jedné životní události, která zasáhla hlavního hrdinu.

Jako účastník hodnotím tuto akci pozitivně. Byla profesionálně připravena tak, aby pomohla všem účastníkům se plně ponořit do ponuré dobové atmosféry a alespoň z části si projít pocity, které mladí lidé nesouhlasící s nastupujícím komunistickým režimem mohli zažívat.

 

Štěpán Škoda, 8W

image_printTisk