Studenti našeho gymnázia byli úspěšní na divadelním festivalu Čapkiana

Studenti našeho gymnázia byli úspěšní na divadelním festivalu Čapkiana 12. června členové souboru Hidrak a dramatické výchovy sekund již počtvrté reprezentovali naše gymnázium na 9. ročníku přehlídek dětských a studentských divadelních souborů Čapkiana v Malých Svatoňovicích. Studentka Kristýna Pavlasová ze sexty W spolu s Adamem Budařem a Františkem Šedivým ze sexty V se umístili na prvním místě s dramatizací Čapkovy povídky „Telegram.“ Obhájili i vynikající druhé místo s povídkou „Věštkyně, „ do které angažovali i terciána Viktora Tomka. Děti ze sekund, které mají za volitelný předmět dramatickou výchovu, se umístily také na pěkném druhém místě s dramatizací pohádky „ Kterak král kočku kupoval. „V roli šaška byla oceněna Jana Jirmanová ze sekundy V a v roli princezny Markéta Bohadlová také z této sekundy. Studenti z tercie V a sekundy V, kteří jsou členy Hidraku, se představili s dramatizací balady z Podkarpatské Rusi „ Balada o Juraji Čupovi.“ Byli oceněni čestným uznáním a zvláštní ocenění obdržel Viktor Tomek z tercie V za roli cikána hrajícího na housle tesklivé romské melodie. Blahopřeji našim studentům a současně jim přeji hodně chuti a nadšení hrát divadlo pro radost i v dalších letech. Blanka Dvořáčková

image_printTisk