Studenti četli pro Josefa Škvoreckého

Na začátku ledna se členové souboru DREJG již po třetí zúčastnili akce Čtení pro Josefa Škvoreckého, kterou organizuje pražské Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého. Dvanáctihodinové nonstop čtení ze Škvoreckého knih i dalších titulů vydaných ve slavném nakladatelství 68′ Publishers připomíná, že 3.ledna roku 2012 byla kniha života tohoto náchodského rodáka a absolventa Jiráskova gymnázia dopsána. Akce proběhla v prostorech kavárny Krásný ztráty v centru Prahy. Náchod spolu s DREJGy reprezentovali i zástupci Města Náchoda a Městské knihovny Náchod. V minulých letech studenti Jiráskova gymnázia četli pasáže z Prima sezóny nebo Škvoreckého méně známou poezii. Letos zvolili úryvky z rozhovorů, které s Josefem Škvoreckým a Zdenou Salivarovou vedl publicista Karel Hvížďala na přelomu 80. a 90.let.

I třetí ročník vzpomínkové akce se ukázal být opět důstojnou a ne zcela formální vzpomínkou na Josefa Škvoreckého. Inspiroval ale i k nápadu uspořádat obdobnou akci v autorově rodišti. Vzhledem k tomu, že si letos Náchod připomene devadesát let od narození Josefa Škvoreckého, zářijové výročí se k takovému připomenutí přímo nabízí. A Jiráskovo gymnázium a DREJG u zrodu této akce nemohou chybět. V Praze 6.1. nechyběli septimánka Barbora Balcarová, kvintán František Havel, prvák Martin Přibyl a třeťák Filip Stuchlík. Za reprezentaci školy i Města Náchoda jim patří poděkování, nejen jim pak výzva k nezapomnění na Josefa Škvoreckého.

image_printTisk