Stanovení předmětů profilové zkoušky

Povinné zkoušky

Ředitel školy se rozhodl stanovit 2 povinné zkoušky.

Žák volí dva předměty z tohoto seznamu:

  • anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, programování, hudební výchova, výtvarná výchova.

Pokud volí cizí jazyk, musí to být jazyk, který byl vyučován nejméně 144 hodin během studia a nesmí to být jazyk, ze kterého žák skládá povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.
Matematiku si žák může zvolit pouze v případě, že ji nezvolil jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí.

Nepovinné zkoušky

Nepovinné zkoušky může žák absolvovat maximálně dvě.
Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše). Nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí.

 

image_printTisk