Školní kolo Dějepisné olympiády - Československo v rozděleném světě

V pátek 9.12. se se zadáním školního kola 52.ročníku dějepisné olympiády střetly dvě desítky historiček a historiků. Ve dvou kategoriích (tercie a kvarty/ všechny ročníky vyššího gymnázia) si soutěžící museli poradit s veskrze zajímavě zadanými úkoly, které měly blízko k badatelskému přístupu ve školním dějepisu. Zabývali se osobnostmi i reáliemi totalitních časů 2.poloviny 20.století. Smekáme klobouk zejména před statečnými terciány, kteří se dosud s tématy z moderních dějin potkávali jen sporadicky a nesystematicky, přesto prokázali obdivuhodný přehled. Výsledky rozhodly o tom, že v okresním kole budou barvy Jiráskova gymnázia hájit v mladší kategorii Matěj Pulkert, Tomáš Luciak a Anna Kábrtová, v té starší to bude trio ve složení Ondřej Šatný, Tobiáš Mazura a Jan Krčmář. Gratulujeme, děkujeme a přejeme hodně štěstí v „okresním přeboru“. Za PK dějepisu Mc a Vv

image_printTisk