Sexta A a Náchod 2050

V pondělí 27. března se studenti sexty A Jiráskova gymnázia zúčastnili projektu s názvem Náchod 3.0 (utopické město budoucnosti 2050). Program, který připravily Heidi z Galerie výtvarného umění v Náchodě a Anna z náchodského muzea, byl plný aktivit se zaměřením na současné kulturní, hospodářské, sociální a ekologické otázky města a jeho budoucnost.

Projektový den začal na Karlově náměstí v Náchodě, kde byli studenti seznámeni s tématem a měli za úkol přemýšlet nad problémy města. Mezi nejčastěji zmíněné patřily doprava, nedostatek městské zeleně, nevyužité staré továrny nebo zarostlé, neútulné parky. 

Následující bod programu měl jasný cíl, a to dojít na náchodský zámek cestou, kterou nezvolí žádná jiná pracovní dvojice. Po trase bylo třeba splnit hned několik úkolů, ať už šlo o běh či chůzi po slepu. Nejdůležitější ovšem bylo neustále nasávat okolní atmosféru. Dojmy z cesty pak studenti přenesli, již v teplých prostorách náchodské galerie, do básně ve formě haiku (báseň o třech verších se slabikovým rozložením 5-7-5).

Ve druhé části projektového dopoledne kreslili sextáni horizont na papír přiložený na hrudník. Na základě podobných linií pak byli rozděleni do skupin, ve kterých je čekalo zpracování fiktivního příběhu, jenž se měl odehrávat v Náchodě v roce 2050. Všechny skupiny se i přes hraniční časový limit zhostily úkolu se ctí. Vznikly originální příběhy s hlubokými myšlenkami, které otevíraly závažná témata. Některé výstupy byly dokonce zveřejněny na sociální síti Instagram.

Smyslem celého projektu bylo vyzvat nastupující generaci k realizaci řešení současných problémů a aktivním občanským činům. Jedna ze studentek po absolvování programu prohlásila: ,,Nikdy předtím jsem nepřemýšlela o tom, jestli v Náchodě chci žít i za 30 let. Díky dnešnímu zážitku jsem si uvědomila, že abychom zde mohli spokojeně bydlet i v budoucnu, musíme pro to začít něco dělat.”

Martina Rohulánová, 6.V

image_printTisk