Schüleraustausch - podzim 2014

Ve dnech 23.9.-2.10. proběhla na našem gymnáziu podzimní část výměnných pobytů studentů naší školy
a partnerského gymnázia Oesede z Georgsmarienhütte v Dolním Sasku.
Zúčastnilo se jí 29 studentů našeho gymnázia a 29 německých studentů. Na akcích v rámci projektu se
podílelo rovněž několik pedagogů obou škol a ubytovatelské rodiny studentů z obou zemí. Prostřednictvím
grantu přispěl i KÚ KHK.
Hlavním tématem letošních výměn byla oslava dvaceti dvouleté vzájemné spolupráce obou škol. Za tuto
dobu se nám podařilo opravdu mnoho- kromě již zmiňovaných každoročních zájezdů i zajistit roční pobyt
na partnerské škole pro padesát pět studentů našeho gymnázia. Tato kulatá čísla 22 a 55 se tak stala
důvodem a mottem výměn na jaře a na podzim tohoto roku.

Program, který studenti se svými vyučujícími němčiny pro partnery z Německa připravili, byl opravdu
bohatý a pestrý. Partneři měli možnost navštívit nejznámější místa regionu, např. náchodský zámek,
Broumovské stěny, Broumov a aktuální akci Play Broumovsko, Deštné v Orlických horách, kde strávili
sportovní den ve zdejším lanovém centru, Hronov s exkurzí ve zdejší firmě Wikov. Studenti pro ně připravili
také poznávací hru, aby se seznámili s prostorami našeho gymnázia, a dvě sportovní odpoledne, která
strávili společně různými sportovními hrami ve školní tělocvičně a nebo při bowlingu. Poprvé se na program
dostal výšlap na naši nejvyšší horu Sněžku, který jsme si poněkud ulehčili jízdou lanovou dráhou na
Růžovou horu. Díky nádhernému slunečnému počasí byl tento výlet všemi hodnocen jako velmi zdařilý. Se
stejným nadšeným ohlasem se u studentů setkala i letošní návštěva hlavního města Prahy, kterou jsme
zásluhou finančního přispění z grantu mohli obohatit o plavbu lodí po Vltavě a návštěvu Muzea Karlova
mostu.
Kromě oficiálního programu se konala i řada skupinových akcí a párty. Víkend strávili studenti společně s
hostitelskými rodinami, které pro ně připravili individuální program, např. výlet do blízkého Polska, do
Hradce Králové do bazénu nebo prohlídku zdejšího pevnostního systému na Dobrošově.
V rámci oslav výročí spolupráce přijela i delegace vedení partnerského gymnázia, a sice pan ředitel
Ulrich Schimke a zástupce ředitele pan Thomas Rohm. Oba se zúčastnili slavnostního přijetí na městské
radnici paní místostarostkou Drahomírou Benešovou. Při společných rozhovorech vedení obou škol a
koordinátorů vzájemných výměn byly zhodnoceny dosavadní výsledky, úspěchy i neúspěchy a projednány
budoucí vztahy a cesty jejich realizace. Všichni se shodli na obrovském významu této spolupráce a potřebě
jejího dalšího prohlubování. Důkazem toho, že nejde jen o planá slova je fakt, že pro letošní školní rok se
nám podařilo zajistit roční bezplatný pobyt v Georgsmarienhütte pro další tři studenty.

image_printTisk