Prohlášení stávkujících zaměstnanců Jiráskova gymnázia

Prohlášení stávkujících zaměstnanců Jiráskova gymnázia

Jiráskovo gymnázium Náchod se připojuje k stávce

Prohlášení stávkujících zaměstnanců:

Zaměstnanci gymnázia se připojují ke stávce, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. listopadu 2019. Důvodem stávky nejsou pouze naše nízké platy, ale především soustavné neplnění slibů politiky. Stávkujeme za kvalitnější školství pro naše i Vaše děti.

Stávku vnímáme jako symbolické vyjádření našeho protestu a připojujeme se k ní i přesto, že nesouhlasíme s amatérským a absurdním postupem školských odborů při vyjednávání, kdy tyto vládě „bez boje“ ustoupily a souhlasily se snížením plánovaného posílení  mzdových prostředků z 15 % na 10 %. Žádáme vládu, aby dodržela svůj původní slib, podle kterého měly platy ve školství v tomto roce vzrůst celkem o 15 procent, přičemž 10 % bylo určeno do tarifů a zbylých 5 % do nadtarifní části platů, kterou tvoří příplatky a odměny.

Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. V sousedním Německu je to 100 %, v ekonomicky srovnatelném Lotyšsku 140%, v Polsku 80 %. Aby byl plat českého učitele srovnatelný s průměrem ostatních vysokoškolských profesí, musela by vláda zvýšit učitelské platy minimálně o polovinu. Podle stávajících tarifních tabulek je nástupní plat českého učitele srovnatelný s platem prodavačky v Lidlu. Platy učitelů sice od roku 2013 vzrostly o 31 procent, ovšem průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 procent, nelze tedy  hovořit o masivním zvyšování platů, jedná se spíše o jejich valorizaci. V roce 2003 činily platy učitelů 105 % průměrné mzdy v ČR, nyní je to 110 %. Příslib 130 % zazněl poprvé již před 16 lety. K tomuto slibu se na konci roku 2017 oficiálně přihlásila Poslanecká sněmovna ve svém usnesení. Přesto Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa. To je deficit ve výši 50 miliard korun ročně. Řadu let stagnují finance na pomůcky a učebnice. Zatímco v roce 2007 činily ostatní neinvestiční výdaje na jednoho žáka základní školy 1 028 korun, letos to bylo 1 136 korun ročně. Školy ovšem z těchto peněz musí platit i náhrady platu v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti zaměstnanců nebo kurzy pro pedagogy.

 

Za učitelský sbor a stávkový výbor Mgr. Jan Ježek

 – použité informace jsou převzaty z materiálů Pedagogické komory

 

image_printTisk