Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 bylo UKONČENO

Milí uchazeči o přijetí, vážení zákonní zástupci,

přijímací řízení ke studiu od 1. 9. 2021 bylo ukončeno. Druhé kolo vypisovat nebudeme. Pořadí posledního přijatého žáka (podle výsledků po náhradním termínu) najdete v níže uvedené tabulce.

Gymnázium Obor Počet přijatých žáků Poslední přijatý
8leté gymnázium 79-41-K/81 60 99
4leté gymnázium 79-41-K/41 58 102

Poznámky:

  • Odvolání, kterým jsem nemohl (v tzv. autoremeduře) z kapacitních důvodů vyhovět, jsem postoupil v souladu se zákonem k vyřízení Krajskému úřadu v Hradci Králové. Vzhledem k naplněnosti osmiletého oboru nepředpokládám, že by jim úřad vyhověl. Ve čtyřletém oboru žádná odvolání, kterým bych nemohl vyhovět, nezbyla.
  • Podrobné informace ke studiu (rozdělení do tříd, přidělení jazyků a volitelných předmětů, seznam požadovaných učebnic a učebních pomůcek, organizační pokyny…) zašleme přijatým uchazečům v průběhu prázdnin e-mailem. Těšíme se na vás.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk