Přednáška na téma Nukleární medicína a radiofarmaka

V pátek 7.10. si studenti chemického semináře mohli druhou vyučovací hodinu vyslechnout přednášku na téma Radiofarmaka a nukleární medicína. Tuto přednášku pak měli i studenti 2.B a 2.A v rámci hodiny chemie a vedla ji ing. Petra Mičolová z katedry jaderné chemie, která současně pracuje na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie v FN Motol. Dozvěděli jsme se hodně nových informací, které se týkají nejen záření, ale taky diagnostiky a léčby nebezpečných nádorových onemocnění. Studenty seznámila s využitím radioaktivního záření v nemocnici a principy tomografického zobrazení. Dále vysvětlila pojem radiofarmaka, jejich dávkování, označování a využití. Představila jim taky, jak to na klinice vypadá a pomocí obrázku se snažila studentům přiblížit jednotlivá vyšetření, např. kostní scintigrafii nebo iktální SPECT mozku. Chtěla bych ještě jednou i touto cestou poděkovat přednášející za vstřícnost, ochotu přijet a oživit hodiny chemie něčím novým, co v knihách studenti jen tak neobjeví.

image_printTisk