PŘEDBĚŽNÉ výsledky přijímacího řízení v NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-22, pro uchazeče, kteří se zúčastnili náhradního termínu přijímacích zkoušek.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 16. 6. 2021 po 15. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky přijímacího řízení, kteří se účastnili náhradního termínu, stanoven na 16. 6. 2021 od 10:00 do 12:00. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné podstatné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Podstatná část zpracování výsledků probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 60. místa, pokud svůj zájem potvrdí odevzdáním zápisového lístku. Na odvolání mají šanci být přijati uchazeči, kteří se umístí do cca 100. místa.

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

image_printTisk