PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY po NÁHRADNÍM TERMÍNU přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2020-21

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-21.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 27. 6. 2020 po 10. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky náhradního termínu přijímacího řízení stanoven na 27. 6. 2020 od 9:00 do 10:00. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Vzhledem k tomu, že předběžné výsledky byly překontrolovány, nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné podstatné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Proces zpracování výsledků je velmi náročný a navíc ho podstatná část probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk