Oznámení o konání OPAKOVANÝCH voleb do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Královéhradeckým krajem svolává přípravný výbor všechny oprávněné osoby (zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků) k OPAKOVANÝM volbám členů školské rady Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Volby se uskuteční

dne 18. listopadu 2021

v budově Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Poznámky

  1. Volby členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se musí bohužel opakovat, protože ve volbách konaných 14. října 2021 nehlasoval minimální předepsaný počet voličů a volby nebyly platné.
  2. Pokud se nepodaří členy zvolit ani na podruhé, budou jmenováni ředitelem školy.
  3. Podrobnosti k organizaci voleb budou zveřejněny později.

Za přípravný výbor

Ing. Dalibor Vích

image_printTisk