Organizace výuky od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

z rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví České republiky se od 7. 12. 2020 POSTUPNĚ do školy vrátí i zbylí žáci čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia.

Organizace výuky v naší škole bude následující:

A) Maturanti

Žáci maturitních ročníků pokračují v režimu nastaveném od 25. 11. 2020. Podrobnosti v příspěvku zde.

B) Žáci nižšího gymnázia (prima až kvarta)

Žáci nižšího gymnázia pokračují v režimu nastaveném od 30. 11. 2020. Podrobnosti v příspěvku zde. Jenom pro úplnost dodávám, že od 7. 12. 2020 jsou na řadě s prezenční výukou třídy označené W (béčka).

C) Žáci čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia (s výjimkou maturantů) – tedy 1. až 3. ročník a kvinty až septimy

V těchto třídách bude, stejně jako na nižším gymnáziu, probíhat tzv. rotační výuka. Tzn. jeden týden budou mít prezenční výuku žáci tříd označených B a W (1.B až 3.B a kvinta B až septima B) a druhý týden žáci tříd označených A a V (1.A až 3.A a kvinta A až septima A). V týdnu, kdy nebudou mít žáci prezenční výuku, se budou učit distančně. Toto se bude opakovat do doby ukončení rotačního režimu. Tu zatím neznáme.

POZOR! Od 7. 12. 2020 začínají s prezenční výukou „béčka“ (1.B až 3.B a kvinta B až septima B).

Podrobnosti

 1. Učit se budete prezenčně i distančně podle rozvrhu, který bude v následujících dnech ​ještě upravován. Sledujte změny v Bakalářích.
 2. Výuka bude v souladu s doporučením PES probíhat pouze v homogenních ​skupinách tvořených žáky jedné třídy. V předmětech se žáky z různých tříd (A i B, V i W) je homogenita vyřešena rotací tříd. Jedna třída bude mít prezenční výuku, která bude online přenášena spolužákům z druhé třídy na distanční výuce.
 3. Z důvodu doporučené homogenity tříd Vám dočasně rušíme všechny semináře. Nejsme schopni personálně ani prostorově zajistit v nich prezenční výuku v homogenních (jednotřídních) skupinách.
 4. Protože ale jsou semináře pro mnohé z Vás podstatné z hlediska přípravy k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, budeme Vám v nich poskytovat tzv. distanční podporu stejně jako maturantům.
 5. Distanční podpora znamená, že se Vám distančně nad rámec svých povinností bude dobrovolně věnovat Váš učitel ze semináře a Vy se budete také účastnit výuky v semináři dobrovolně.
 6. Vzhledem k tomu, že nebudete schopni se na čas, kdy jsou semináře nyní v rozvrhu, přesunout domů k distanční podpoře, nemůže být distanční podpora poskytována v době dosavadních seminářů. Termín, četnost a metody distanční podpory jsou pouze na dohodě mezi Vámi a Vašim učitelem.
 7. Distanční výuka nebude probíhat v předmětu Tělesná výchova. Předmět se pokusíme vypustit i z rozvrhů prezenční výuky. Pokud by to ovšem pro třídu znamenalo vznik rozvrhového okna uprostřed výuky, které by se nedalo odstranit bez velkého zásahu do rozvrhu celé školy, pak třídě v rozvrhu Tělesná výchova zůstane a buď tam bude vyučující tělesné výchovy vyučovat druhému předmětu své aprobace nebo půjde třída ven na procházku.
 8. Při prezenční výuce v Hudební výchově je zakázáno zpívat.
 9. Ve všech prostorách školy musíte mít nasazenu ochranu úst a nosu (roušku, lépe respirátor).
 10. Dodržujte prosím již z dřívější prezenční výuky známá epidemiologická opatřeníKromě roušek, ještě častou dezinfekci rukou (při vstupu do školy, při příchodu do třídy, po použití toalety…) a rozestupy alespoň 2 m všude, kde je to možné.
 11. Nepohybujte se zbytečně po škole. Zdržujte se pouze ve své třídě.
 12. Během výuky je povinné o každé přestávce a uprostřed hodiny pětiminutovým průvanem vyvětrat třídy. Dbejte na to a pořádně se oblečte!
 13. V případě, že máte příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), do školy NEVSTUPUJTE!
 14. Pokud se u Vás objeví příznaky onemocnění Covid-19 v průběhu výuky, okamžitě to nahlaste svému vyučujícímu. Ten zajistí Vaše oddělení od kolektivu třídy a informování rodičů.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynů. Jen tak se můžeme vyhnout zbytečným nemocným, karanténám atd. Chraňte svým chováním i ostatní – své blízké, učitele, spolužáky…

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk