Organizace výuky a testování na Covid-19 v týdnu od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
v týdnu od pondělí 17. 5. bude v naší škole probíhat výuka takto

Nižší gymnázium (prima až kvarta)

 • prezenční výuka bez rotace (tj. všichni ve škole)
 • podmínkou je negativní test na Covid-19 nebo prodělání nemoci a absence příznaků nasvědčujících možnému onemocnění touto chorobou (podrobnosti v příloze níže)
 • bezpečnostní pokyny pro prezenční výuku zůstávají stejné (jako v minulých dvou týdnech)

Maturanti

 • volno k přípravě na maturitní zkoušky („svatý týden“)

Ostatní třídy

 • distanční výuka

Nový rozvrh bude v Bakalářích hned, jak se nám ho podaří vytvořit. Sledujte Bakaláře.

Testování na Covid-19 (pouze pro nižší gymnázium)

Testovat se od 17. 5. 2021 bude pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí (resp. první den výuky v týdnu).

Pokyny k testování, které proběhne 17. 5. 2021, máte v přiloženém souboru. Prosím o jejich pečlivé prostudování. Změny proti minulému způsobu testování jsou vyznačeny červeně.

Zde je stručné shrnutí

 1. Testovat se bude celé nižší gymnázium (celkem 8 tříd).
 2. Testování bude probíhat ve stejných testovacích místnostech jako dosud (tělocvična, zrcadlový sál a 6 učeben v přízemí – celkem 8 místností).
 3. ZMĚNA! Jedna testovací místnost bude sloužit 1 třídě. Přesný rozpis, do které testovací místnosti máte jít, je v přiloženém pokynu.
 4. ZMĚNA! Třída se ve své testovací místnosti bude testovat nadvakrát. První skupina od 8:00 do 8:20, druhá skupina od 8:25 do 8:45. Ve skupině může být max. 15, výjimečně 16, žáků.
 5. ZMĚNA! Skupiny nebudou dle abecedy nebo Aj1/Aj2, ale určí je třídní učitel po dohodě se žáky tak, aby dojíždějící nemuseli, pokud možno, někde čekat.
 6. Druhá skupina, která se bude testovat od 8:25, přijde na čas přímo do testovací místnosti. Pokud přijdete dřív, musíte čekat venku, protože testovací místnost bude obsazená a do jiných prostor školy nesmíte bez negativního testu vstoupit.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynu.

Přeji všem pevné zdraví a krásné slunečné dny.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

image_printTisk