Organizace třídních schůzek a opakovaných voleb do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků,

ve čtvrtek 18. 11. 2021 se uskuteční třídní schůzkyopakované volby do školské rady.

Podmínky účasti vyplývající z mimořádných opatření:

 • Absence příznaků onemocnění Covid-19
 • Ochrana úst a nosu respirátorem třídy minimálně FFP2 po celou dobu pobytu v budově školy
 • Dezinfekce rukou po vstupu do budovy školy
 • Při více než 20 osobách v učebně, nutnost prokazovat bezinfekčnost (O-T-N)

Zejména z důvodu uvedeného v poslední odrážce a z důvodu konání 2. kola voleb do školské rady, které není možné uskutečnit on-line, jsme se rozhodli pro následující organizaci:

 • Známky za 1. čtvrtletí budou zapsány do Bakalářů do 14. 11. 2021 (ve výjimečných případech do 16.11.)
 • Třídní učitelé si zjistí zájem rodičů o účast na třídních schůzkách či volbách do školské rady
 • Pokud bude mít o účast na třídní schůzce zájem více než 19 zákonných zástupců, rozdělí je (po vzájemné dohodě) na 2 skupiny (s max. 19 účastníky).

 Schůzky a volby pak proběhnou podle následujícího časového harmonogramu:

 • 15:30 – 16:00 – individuální konzultace (prosím pouze o závažné případy, které nelze s konkrétním učitelem řešit on-line (telefonicky, e-mailem, Meet atp.)
 • 16:00 – 1. skupina – společná schůzka (v případě, že ve třídě 2. skupina nebude, lze si dohodnout začátek i na 16:30)
 • 16:30 – 2. skupina – společná schůzka
 • 17:00 – 17:30 – individuální konzultace (prosím pouze o závažné případy, které nelze s konkrétním učitelem řešit on-line (telefonicky, e-mailem, Meet atp.)

Opakované volby do školské rady

Opakované volby do školské rady proběhnou od 15:30 do 17:30 v kmenové učebně Vašeho dítěte. Pokud se nechcete účastnit společné schůzky, ale chcete volit, přijďte prosím v čase individuálních konzultací (15:30-16:00, 17:00-17:30).

Zletilí žáci budou volit během dopoledne v průběhu vyučování. Organizovat to budou třídní učitelé.

Kandidáty, které můžete volit v opakovaných volbách, a další podrobnosti najdete v článku zde: https://www.gymnachod.cz/aktuality/opakovane-volby-do-skolske-rady/

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

 

image_printTisk