Novinky v maturitních zkouškách k 29. 1. 2021

Milí maturanti,

MŠMT vydalo dne 29. ledna 2021 mimořádné opatření k maturitním zkouškám, které se pro Vás pokusím stručně shrnout. Celé opatření je v příloze níže.

  1. O tom, jestli může žák maturovat, nebo ne, se rozhodlo už teď v pololetí. Kdo prospěl, je nezávisle na známce ve 2. pololetí připuštěn k maturitě.
  2. Žák maturant, který v 1. pololetí neprospěl, nebo byl neklasifikován, musí být přezkoušen komisionálně. Zkoušet budeme online.
    Termín zkoušky nařizuje ředitel školy, a to tak, aby se konala do 30. 6. 2021. Pokud žák požádá, musíme mu umožnit zkoušku do 31. března, aby mohl maturovat ještě na jaře. Kdo to do 31. března nestihne, může, pokud to stihne do 30. 6. 2021, maturovat na podzim.
    Termíny s Vámi budou dopředu konzultovat Vaši vyučující.
  3. U maturit byly zrušeny všechny písemné práce. Zůstávají pouze didaktické testy a ústní zkoušky.
  4. Byl prodloužen čas pro řešení didaktických testů. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.
  5. Pokud se někdo ze společné (státní) části maturity (didaktických testů) omluví kvůli COVID nebo karanténě, bude moci maturovat ještě na jaře v mimořádném termínu. Mimořádný termín se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk