Německo - výměnný pobyt

Od 19. do 28. února navštívilo 30 žáků Jiráskova gymnázia partnerské gymnázium v Georgsmarienhütte, v Německu. Bydleli v rodinách německých studentů.

První den návštěvy měli žáci možnost prohlédnout si celou budovu školy a byli přivítáni ředitelem gymnázia. Následně navštívili továrnu na perníky. Celý den pak završili prohlídkou koňské kliniky v Hagenu.

Ve čtvrtek se žáci mohli podívat, jak probíhá vyučování v německých školách a poté byli přivítáni starostou na radnici v Georgsmarienhütte. Odpoledne se jeli podívat do nedalekého města Osnabrück, kde si prohlédli starou radnici a Dom sv. Petra.

V pátek následovala prohlídka vily Stahmer. Program na odpoledne byl už individuální. Většina ale využila volné vstupenky, které žáci dostali na radnici, a šla do plaveckého bazénu. Víkend byl zcela na ubytovávajících rodinách, které se postaraly o výplň volného času.

Pondělní celodenní výlet do Brém, kde byla v plánu návštěva vědeckého centra a několika brémských památek se velmi vydařila.

V úterý se studenti zúčastnili zajímavé prohlídky ocelárny v Georgsmarienhütte a odpoledne si němečtí i čeští studenti mohli porovnat síly ve volejbalu a fotbalu.

Poslední den před odjezdem navštívili chráněnou dílnu Osnabrück-Sutthausen, která zapojuje mentálně postižené lidi do obyčejné práce. Odpoledne se žáci jeli podívat do průmyslového muzea Piesberg.

Celý výměnný pobyt hodnotí žáci jako velice povedený a už se moc těší, až nově získaní přátelé přijedou do Čech.

Alena Seidlová, Radka Lecnarová

image_printTisk