Mezinárodní konference učitelů fyziky "Heuréka" opět  na naší škole

Mezinárodní konference učitelů fyziky "Heuréka" opět na naší škole

O víkendu je naše škola obvykle prázdná a tichá. O pátku, sobotě a neděli od 21. do 23. září to rozhodně neplatilo. Na naší škole se uskutečnilo již sedmnácté setkání učitelů a příznivců vyučování fyzice, kteří chtějí dělat svou práci trochu jinak, zajímavěji s novými podněty.  Sešla se více než stovka skutečných nadšenců. Každý z nich se mohl zapojit až do osmi různých dílen, které si vybral z celkových 25 nabízených. Čtyři z nich probíhaly v anglickém jazyce, protože byly vedeny zahraničními lektory. Dva přiletěli z Irska a dvě vedoucí dílen byly ze Slovinska. Osm dvouhodinových programových bloků doplnilo sobotní noční setkání všech účastníků v aule, které bylo na závěr zpestřeno famózním vystoupením dvou našich studentů. Matyáš Háze za pomoci Filipa Štěpána předvedl působivé experimenty s energií elektromagnetického pole. Přístroj, který používal, si sám vyrobil na elektrotechnickém kroužku při naší škole. Vše skončilo po posledním programovém bloku v neděli odpoledne. Myslím, že nikde na světě se nenajde obdobná akce, kde každý účastník může prožít 16 hodin intenzivní činnosti v dílnách a spoustu dalšího času strávit vzájemným předáváním zkušeností se svými kolegy z mnoha vzdálených míst. Akce, kde nikdo neplatí žádný poplatek ani neobdrží žádné papírové osvědčení o účasti. Jde o naprosto dobrovolné, neformální a o to hlubší zapojeni do společné činnosti. Je samozřejmé, že úplně bez peněz to nejde a jsme vděčni našemu hlavnímu sponzoru Elixír do škol s podporou Nadace České spořitelny. Jen tak je možné se vypořádat s náklady na nájem, materiál a další. Konference by se nemohla uskutečnit, kdyby neměla podporu vedení naší školy, které nám každoročně od r. 2002 poskytuje prakticky celou budovu k dispozici. Také moc děkuji skupině studentek ze 3. A, které po celou dobu konference obětavě zajišťovaly recepční službu a byly stále připraveny s čímkoli pomoci.

Na fotografiích můžete vidět záběry z pléna, kdy hovoří organizátoři Irena Dvořáková a Zdeněk Polák, dále ukázky ze dvou dílen a poslední je z experimentální ukázky našich studentů. Autor fotografií je Jaroslav Reichl, více o aktivitách Heuréky na : http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/

 

image_printTisk