Jak přežít zimu

V sobotu 13. listopadu se na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal další seminář k Biologické olympiádě kat. D a C na téma Jak přežít zimu. Z naší školy se zúčastnilo 10 studentů, kteří mají rádi biologii a přírodu a chtějí se pokusit v tomto školním roce úspěšně zvládnout biologickou olympiádu.

Seminář byl rozdělen do třech přednášek. První přednášku vedl Mgr. Josef Hotový ze Safari Parku Dvůr Králové a týkala se přírody čtvrtohor. Druhá přednáška byla zaměřená na buňku a bezobratlí a přednášel Mgr. Jiří Hotový z Povodí Labe. Poslední přednášel učitel Biskupského gymnázia z Hradce Králové RNDr., PhDr. Ivo Králiček. Tématem jeho přednášky byly Rostliny a zima.

Biologická olympiáda má tři částí – teoretickou, praktickou a poznávání přírodnin. Teoretická část vyžaduje nastudování studijního materiálu, protože se jedná o test. Pokud se studenti dostanou na takový seminář, mají při studiu obrovskou výhodu. Jsem velmi ráda, že máme na škole studenty, kteří obětují volnou sobotu a jedou se vzdělávat. Cesta vlakem nám rychle utekla a stihli jsme se podívat i na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem. Přikládám pár fotek z „přírodovědné soboty“.

image_printTisk