Irské dny na JGN

Měsíc březen se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě nese převážně v „zeleném“ duchu. Studenti pod vedením svých vyučujících anglického jazyka v hodinách během celého měsíce prezentují různorodé poznatky o Irsku, ať už z oblasti historie, gastronomie, významných osobností, nebo procesu výroby whiskey.

Přestože vše probíhá výhradně v anglickém jazyce, s tímto nelehkým úkolem se již velice dobře „popasovali“ i naši nejmladší studenti z prim a sekund. Ti na své prezentace připravili dokonce i ochutnávku irských pochutin, např. bramborového chleba nebo sladkých muffinů. S jídlem byla spojena i celodenní prodejní akce studentů 3.B, kteří ke dni oslav patrona Irska, sv. Patrika, (17. 3.) navařili, napekli a nasmažili hory vynikajících dobrot, převážně v tradiční zelené barvě, a část výtěžku věnovali na projekt adopce na dálku, který sponzoruje studia bolivijské dívky Belqui.

Celá škola se v rámci každoročních tematických dnů letos oděla do zelených trojlístků, skřítků leprikónů a dalších typických symbolů Irska, jež naši studenti vytvořili na zahajovací výtvarné dílně pod vedením prof. Hany Misarové a prof. Kláry Mičíkové. V rámci hudební dílny nacvičili zájemci sborový zpěv pod vedením ing. Vlastimila Čejpa a prof. Lenky Hronkové čtyřhlasou úpravu irských písní Molly Malone a Oh Danny Boy, které pak  zazpívali příjemně překvapeným spolužákům v mezipatře školy. Následovala dílna literární prof. Zdeny Jirkové  a prof. Lenky Hronkové, na téma pohádky Oscara Wildea, při níž zájemci z řad studentů nižšího gymnázia vytvářeli alternativní konce ke známému příběhu Šťastný princ. Velice povedené výsledky jejich snažení jsou k vidění na prezentačním panelu ve vestibulu školy a ve 2. patře před kabinetem cizích jazyků.

Vrcholem irských dnů byla ovšem návštěva nespoutaného Ira Mícheála Ua Seághdha, jenž studentům vyššího gymnázia úžasným způsobem přiblížil keltské tradice a tradiční i netradiční irskou hudbu. Taktéž velice živelně a energicky vedl závěrečnou taneční dílnu. Z jeho přednášek a zvláště z posledně jmenované dílny odcházeli všichni příjemně naladěni a s úsměvem na rtech.

Ráda bych tímto poděkovala všem kolegům, kteří pomáhali s organizací irských dnů, podpořili jejich konání a hladký průběh, a hlavně všem studentům, kteří k nim přistupovali s otevřenou myslí a veselým srdcem.

image_printTisk