Informace pro podání přihlášky ke studiu

Přijímací řízení

 • Žáci budou přijímáni na základě kritérií, která zveřejnil ředitel školy 31. 1. 2022. Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška organizovaná CERMATem.
 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.

Podání přihlášky ke studiu

 • Přihlášku ke studiu je nutné do školy doručit do 1. března 2022.

Možnosti doručení přihlášky

Vzhledem k současné epidemiologické situaci budeme přihlášky přijímat zejména bezkontaktně. A to buď:

 • poštou na adrese Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451,
 • osobním odevzdáním do poštovní schránky ve dvoře školy (bude výrazně označena, vchod do dvora je z ulice Českých bratří),
 • elektronicky do datové schránky drsbaap (přihlášku lze dle zákona podat pouze z osobní datové schránky zákonného zástupce uchazeče – nesmí to být cizí nebo firemní či podnikatelská schránka).

O přijetí přihlášky budete informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.

V případě, že přes výše uvedené možnosti považujete za nezbytné odevzdat přihlášku osobně, je nutné si při vstupu do budovy vydezinfikovat ruce a po celou dobu pobytu v budově mít nasazenu ochranu úst a nosu nejméně třídy FFP2.

Jak vyplnit přihlášku

 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možné získat i zde. (Jsou to ty s růžovým podtiskem. Přihláška musí být vytištěna oboustranně na 1 listu papíru. Nemusí být barevně.). Najdete tam i návod k vyplnění formuláře a další informace.
 • U naši školy uveďte:
  • Název a adresa: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451.
  • Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:
   • 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium),
   • 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
  • Termín školní přijímací zkoušky: ponechte prázdný (uchazeči u nás konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
  • Nezapomeňte podpis uchazeče (dítěte).
  • Nezapomeňte prosím na datum narození zákonného zástupce uchazeče a podpis zákonného zástupce uchazeče.
  • Závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu NEVYŽADUJEME!

V případě, že budete s něčím potřebovat poradit, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz nebo zavolejte řediteli školy na číslo 603 575 286.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk