Hořlaviny a jedy v běžném životě - projektový den v kvartě

Nás ale náš projektový den bavil

Zeptáte-li se na chodbě některého studenta, jestli se těší na projektové dny a má je rád, předtím než odpoví, zatváří se lehce znechuceně. Nás ale náš projektový den bavil.

25. listopadu jsme se zúčastnili setkání s velitelem hasičského sboru v Hradci Králové panem Ondřejem Čuhaničem. Ten nás provedl světem aplikované chemie v práci hasičů. Dozvěděli jsme se o nebezpečích spojených s únikem toxických, ale i docela běžných látek a s důsledky chybného zacházení s nimi. Mluvil o různých typech požárů, o správném použití hasicích přístrojů v různých situacích, radil, jak se vyvarovat nebezpečí a jak se zachovat, pokud k požáru dojde. Zajímavý výklad doplnil fotografiemi a videi z praxe a zodpověděl všechny naše otázky.

Projektový den se nám líbil. Odnesli jsme si z něj spoustu zajímavých a prospěšných informací a přesvědčili se, že chemie může být užitečná, ale i nebezpečná. Práce hasičů není vůbec jednoduchá. Měli bychom jim být vděčni za to, co pro nás dělají.

Kvarta A

image_printTisk