Fykosí fyziklání on-line

Už po řadu let vždy první středu v prosinci probíhá mezinárodní internetová soutěž družstev v řešení fyzikálních úloh. Letos se celkem  zúčastnilo 390 týmů. O náročnosti vypovídá umístění na prvních místech. Slovensko, Čína, USA,…. První český tým byl až na devátém místě. Naši školu reprezentovali čtyři týmy a v těžké konkurenci si nevedli vůbec špatně. Kupodivu relativně i absolutně nejlépe dopadl náš nejmladší tým „Jiráskovská pětka“ ve složení Lukáš Fiedler ( 6V), Adam Roštejnský (1B), Michal Štěpán (6W), Kryštof Veverka (6W) a Jaroslav Grulich (7V). Získali 75 bodů, což jim přineslo 11 místo ze 105 týmů v kategorii C a v absolutním pořadí 110 místo.  „Nekonečně invenční“ ve složení Matyáš Háze (7W), Štěpán Filip (4A), Radek Jansa (4A), Tomáš Heger (6V), a Jan Šesták (6V) získali celkem 64 bodů, což jim přineslo 31. místo ze 104 týmů v kategorii B, a v absolutním pořadí 137 místo. „PNVR“, ve složení Jan Nyklíček ( 4B), Šimon Prudil (8V), Evheniy Vorokhta (6W), Dominik Rufer (6W),  získali 53 bodů, což jim přineslo 38 místo ze 104 týmů v kategorii B a v absolutním pořadí 170 místo.  „Náchodská ofenzíva“ ve složení Miroslava Lorencová (4A), Daniel Ježek (7W), Martin Uždil (3B), Miroslav Jarý (3B), Marek Čermák (3B) získali 31 bodů, což jim přineslo 82 místo ze 102 týmů v kategorii A, a v absolutním pořadí 258. místo.

Všem soutěžícím děkuji za maximální nasazení a k dosaženým výsledkům blahopřeji.

image_printTisk