Exkurze na čističku odpadních vod

Jako každý rok, tak i letos se studenti druhého ročníku vydali pěšky na exkurzi do Bražce, kde je čistička odpadních vod. Třída 6.W absolvovala exkurzi už v 22. října a třída 2.B v pondělí 5. listopadu.  Celý provoz čističky a princip mechanického a biologického čištění vody nám vysvětlil mistr ČOV Petr Semerák. Dále nás seznámil se zpracováním kalu a výrobou bioplynu a elektrické energie pro čističku. Studenti se v hodinách chemie seznámili s chemickými vlastnostmi vody, s její reaktivitou a čistotou. Tato exkurze jim pomohla pochopit princip čištění odpadní vody. Přesvědčili se, že voda, která přichází do čističky je opravdu pořádně znečištěna. Po mechanickém a biologickém čištění splňuje všechny požadavky, na základě kterých je vypuštěna do řeky. Měli jsme možnost vystoupit na „vyhnívací věž“ a vidět tak celou čističku z výšky.

     

 

image_printTisk