Erasmus+ Malta

Na začátku školního roku 2015/2016 jsme měly možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu s názvem Praktická metodologie angličtiny , který se pořádal na Maltě ve městě St Julians ve škole ACE English, která se zaměřuje na moderní technologie ve výuce.

Výuka byla intenzivní – probíhala šest hodin denně. Hodiny měly pestrou náplň a byly profesionálně vedené. Jedna z lektorek byla rodilá Angličanka, provdaná na Maltu, se specializovala na metodiku vyučování. Díky ní jsme získaly vhled do nových trendů výuky jazyků na Maltě, ale i ve Velké Británii. Druhá z lektorek se zaměřovala na čtyři základní dovednosti ve výuce anglického jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, gramatiku a mluvený projev.

Díky osobnímu a příjemnému přístupu obou lektorek jsme se do školy každý den těšily. Poměrně náročné vyučování probíhalo s dávkou humoru a v uvolněné atmosféře – vždyť místní motto je “no rush!“

Čtrnáctidenní kurz byl zakončen naší vlastní vyučovací hodinou, v níž jsme měly předvést, jaké nové metody jsme se na kurzu naučily. Vše pod „ostrým pohledem a břitkým perem“ naší vyučující a ředitelky školy. Poté následoval kritický rozbor hodiny, který k naší spokojenosti proběhl velmi pozitivně.

Třída, která nám byla svěřena, se skládala z různých národností – např. Španělka, Turek, Korejka, Ruska i Češka… Učit v multikulturní třídě pro nás byla velmi zajímavá a zároveň příjemná zkušenost, kdy skutečně nešlo použít ani jediné české slůvko.

Bydlely jsme v hostitelské rodině, která zároveň ubytovávala i studenty z jiných zemí, takže jsme, např. při společené večeři, probírali různá mezinárodní témata a národní zvyky. Hostitelka byla výborná kuchařka, seznámila nás s typickými místními specialitami.

Ve zbytcích našeho volného času jsme poznávaly kulturu a památky tohoto krásného ostrova, stejně jako k Maltě náležících ostrovů Gozo a Comino. Dopravovaly jsme se rozmanitými dopravními prostředky, včetně kočáru, když jsme projížděly historickou částí starobylého města Mdina a naslouchaly výkladu průvodce – kočího.

Protože je zde angličtina vedle maltštiny oficiálním jazykem, měly jsme ji možnost vstřebávat nejenom při výuce, ale velmi intenzivně, po celé dva týdny, i v každodenním kontaktu s místními obyvateli. Malťané jsou příjemní a vstřícní lidé, ke kterým se v budoucnu rády budeme vracet.

Zdena Jirková, Helena Lubasová

image_printTisk