Dramatická výchova na gymnáziu v období distanční výuky

           

Studentky tříd sekundy V a sekundy W i v měsících počítačové on line výuky prostřednictvím kamery a mikrofonu cvičily své role a připravovaly se na živé vystoupení před dětským publikem. Pohádka o dvanácti obrazech, ve které si Trautenberk s Krakonošem vyměnil hospodářství, nám do dlouhodobé distanční výuky přinášela každý týden radost nejen dramatizací před kamerou, ale i vzájemným sociálním kontaktem.

V průběhu hodin distanční výuky jsme společně před kamerou také vyráběly loutky nejen pro stínové divadlo, ale i látkové prstové loutky, psaly scénáře a ty četly prostřednictvím mikrofonu svým spolužačkám. K volbě výroby loutek byly studentky motivovány čtenou pohádkou jejich vyučující.

Všechny se těšíme na podzim příštího školního roku, těšíme se, že již budeme hrát před publikem a vykouzlíme tak úsměv na tvářích dětských diváků.

Blanka Dvořáčková

image_printTisk