CLIL v Londýně

Projekt Erasmus+ je výbornou příležitostí pro nás učitele středních škol se vzdělávat v zahraničí a načerpat nové informace nejen od učitelů z kurzů, ale i od kolegů ze škol skoro z celé Evropy. Vyjíždíme za vzděláním do zahraničí, abychom byli lepšími učiteli, lepšími lidmi, ale i kvalitními občany EU, kteří vzdělávají naší mladou generaci. Proto jsem si pro svůj vzdělávací kurz od 14. 3. – 25. 3. 2016 vybral multikulturní velkoměsto Londýn a školu CENTRE OF ENGLISH STUDIES – WIMBLEDON. O místě své mobility jsem měl jasno už dlouho před jejím uskutečněním, protože navštívit Londýn sám a prohlédnout si toto velkoměsto pouze s papírovým průvodcem v ruce jsem považoval za zajímavější a užitečnější, než si nechat dny strávené v Londýně naplánovat cestovní agenturou. Školu jsem si zvolil na základě referencí od svých přátel a tyto jsem pak konzultoval s agenturou, která mi pomohla zajistit náplň kurzu dle mého přání, které vycházelo z cílů našeho projektu.

Příprava na mobilitu byla pestrá. Vytvořil jsem si svůj vlastní plán, jak strávím volný čas, jakých školních sociálních aktivit se zúčastním a jak mé osobní plány sladím se studijními povinnostmi. Musím přiznat, že se mi příprava vyplatila, protože mě příjezd do Londýna, ubytování v hostitelské rodině a vstup do školy tak nezaskočil. Přesto vše proběhlo velice intenzivně.

Samotná londýnská škola, která je jednou ze šesti poboček CSE ve Velké Británii, je vybavena 11 učebnami, free Wi-Fi, studentskou místností, knihovnou, počítačovou učebnou, studentskou zahradou. Učitelé jsou z Anglie, Irska, Nového Zélandu a společně podporují a prosazují internacionální a multikulturní zaměření školy. Studenti zde byli z Jižní Koreje, Saudské Arábie, Japonska, Ruska, Belgie, Indonésie, České republiky a byli neustále motivováni ke vzájemné komunikaci v angličtině i mimo vyučovací hodiny. Byli vedeni ke vzájemnému respektu a toleranci. Vhodným prostředkem k naplnění tohoto komunikačního cíle byla i velká nabídka aktivit v rámci sociálního programu, kdy se pořádaly sportovní odpoledne, mezinárodní večery při jídle, kvíz v restauraci (18+), návštěvy koncertů či divadelních představení. Sociální aktivity organizoval pracovník „Žluté tričko“, který reagoval i na osobní přání studentů, proto jsem projevil zájem vidět fotbalové utkání, což mi tento akční člověk zařídil a já si mohl zakoupit lístek na utkání dvou londýnských týmů Chealsea – WHU, a tak strávit velice příjemné sobotní odpoledne.

Moje výuka probíhala společně s dalšími osmi studenty v učebně číslo 9, kde jsem si mohl vyzkoušet roli studenta a prošel všemi částmi výuky, jako jsou psaní, čtení, poslech, mluvení. Hlavní metodou používanou ve všech dovednostech byla jednoduchá a velice efektivní metoda Say + Explain + Give Example, která byla podpořena vyučovacími prostředky, jako jsou učebnice, tištěné materiály, PC, interaktivní tabule, novinové články. Po výuce se mi vždy věnoval jeden vyučující a konzultovali jsme spolu průběh dvouhodinového výukového bloku. V odpolední části výuky jsem absolvoval individuální dvouhodinové bloky metody CLIL. Tuto individuální výuku považuji za nejpřínosnější, protože jsem formou diskuse a sdílené praxe prošel fáze praktického uplatnění metody CLIL, a to fázi obsahovou, komunikační, poznávací, kulturní (tolerance, respekt, spolupráce), internacionální, motivační. Opět se uplatňovala metoda sdílené praxe, ale velký důraz kladl můj učitel na fázi kulturní a internacionální, aby bylo při použití CLILu dosaženo co největší tolerance, respektu, spolupráce mezi studenty ve třídě. Velice zajímavá byla aktualizace jeho výuky, kdy při naší diskusi o současných tématech využíval novinové články, které sloužily k praktickému využití metody Say + Explain + Give Examle, což svědčilo o promyšlené a systematizované výuce na této škole.

Právě tato systematizace vyučovacího procesu a metoda CLIL může nejvíce ovlivnit studenty naší školy a posunout naše gymnázium směrem k lepším studijním výsledkům našich studentů.

image_printTisk