Chemiklání 2023

V pondělí 6. února 2023 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnil již 8. ročník Chemiklání. Chemiklání je mezinárodní chemická soutěž, které se letos zúčastnilo celkem 65 týmů nejen ze všech koutů České republiky, ale i ze Slovenska. Podstatou soutěže je vyřešit v týmu co nejvíce organických i anorganických úloh během 2 hodin.

Jiráskovo gymnázium mělo zastoupení v obou kategoriích. V kategorii A (3. a 4. ročník středních škol) reprezentoval naši školu „Tým JGN“ ve složení Tobiáš Mazura, Ondřej Nekvinda, Adam Roštejnský a Pavel Tomek. V kategorii B (1. a 2. ročník středních škol) „Hodíci Vodíci“ ve složení Mikoláš Hruša, Karla Miščuková, Martina Rohulánová, Lukáš Valášek a Šárka Vlčková.

Nejvíc všem daly zabrat zapeklité organické vzorce, ale úlohy nás díky skvělým nápadům autorů velmi bavily. Oba týmy se ve svých kategoriích shodně umístily na 20.-21. místě.

Soutěž jsme si moc užili, dala nám spoustu nových zkušeností a znalostí, které zužitkujeme v dalších ročnících.

Děkujeme za příležitost se Chemiklání zúčastnit a paní profesorce Zikmundové za doprovod.

Hodíci Vodíci z 6.V

image_printTisk