Aktuální INFORMACE K OCHRANĚ ÚST A NOSU PŘI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH

Vážení účastníci přijímacích zkoušek ke studiu v našem gymnáziu,

podle aktualizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je nyní nařízena následující ochrana úst a nosu:

  • Po celou dobu pobytu v naší škole musí uchazeči používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku (neboli „chirurgickou roušku“) nebo obdobný prostředek (lepší ochrana např. na úrovni FFP2 je možná, látková rouška nebo štít ne).
  • Stejná ochrana (minimálně zdravotnická obličejová maska) je nařízena na všech venkovních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, tedy i v prostoru před školou.
  • Zaměstnanci školy musí mít respirátor nejméně třídy FFP2.

Podrobné bezpečnostní pokyny jste dostali spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce. Najdete je také zde.

Nezapomeňte také, že se musíte před vstupem do školy prokázat negativním testem na Covid-19 nebo jednou z jeho alternativ. Opět viz bezpečnostní pokyny zaslané s pozvánkou nebo zde.

Děkuji za dodržování nařízení Ministerstva zdravotnictví i pokynu ředitele školy. Chráníte tím zdraví své, svých blízkých i dalších účastníků přijímacích zkoušek.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk