Výskyt COVID-19 ve škole - AKTUALIZACE k 11. 12. 2021 - 21:30

AKTUALIZACE k 11. 12. 2021 – 21:30

Tak bohužel, všechny pozitivní antigenní testy se PCR testem potvrdily a následně do dnešního dne přibyli další PCR pozitivně testovaní.

Od 29. 11. do 11. 12. 2021 jsme zaznamenali pozitivní PCR test u

 • 29 žáků (1.V – 15 žáků, 1.W – 5 žáků, 2.V – 1 žák, 4.V – 2 žáci, 4.W – 1 žák, 5.W – 1 žák, 6.W – 1 žák, 7.V – 1 žák, 2.A – 1 žák, 4.B – 1 žák),
 • 1 pedagoga.

Karanténou byly postižen 2 prakticky celé třídy +  60 dalších žáků, celkem tedy cca 120 žáků.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 29. 11. 2021 – 10:00

Po klidném minulém týdnu, kdy jsme ve škole nezaznamenali ani jeden případ pozitivně testovaného, bylo dnes při screeningovém testování pozitivně ANTIGENNĚ testováno

 • 7 žáků (1.V – 4 žáci, 1.W – 1 žák, 4.V – 1 žák, 5.W – 1 žák) .

Čekáme na potvrzení přesnějšími PCR testy.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 21. 11. 2021 – 20:00

K tomuto datu přibylo 6 pozitivních

 • 6 žáků (ze tříd 5.V – 1 žák, 5.W – 1 žák , 2.A – 4 žáci)

Tyto případy vedly k 13 novým karanténám. Několika žákům karanténu z minulých případů prodloužily.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 13. 11. 2021 – 17:00

K tomuto datu přibylo 8 pozitivních

 • 6 žáků (ze tříd 5.W, 2.A, 6.V,  7.V, 7.W, 8.V)
 • 2 pedagogové

Nové karantény související s těmito případy

 • 80 žáků (i v jiných třídách, než ze kterých jsou pozitivně testovaní, ale nemám čas to pro účely tohoto textu nějak dohledávat, omlouvám se).

Všichni, kterých se karantény týkají, dostávají informaci ode mne do Komens a pak se to dozví také z vyplněného sebetrasovacího formuláře.

Odkaz na formulář přijde každému zletilému žákovi, který přišel do styku s covid pozitivním, nebo zákonnému zástupci (jednomu) nezletilého žáka, jehož dítě přišlo do styku s covid pozitivním. Bez ohledu na očkování nebo prodělání Covid-19. Podrobnosti zde.

Buďte na sebe opatrní.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 10. 11. 2021 – 12:30

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

v posledních třech dnech se s pozitivními žáky u nás ve škole bohužel roztrhl pytel :-(. Všichni, kteří přišli do styku s nakaženým žákem jsou průběžně informování prostřednictvím našeho komunikačního systému Komens v Bakalářích.

Tady jen shrnutí pro představu:

Celkem pozitivních: 7

Celkem v karanténě: 53 + 7 (těch pozitivních žáků) a 1 pedagog

4.V a 4.W – POZOR ve 4.W se realizuje smíšená výuka (žáci ve škole se učí ve třídě a žáci doma se k nim přidají přes Meet – odkaz je v Classroomu příslušné třídy)

Rizikové dny: 3. – 5. listopadu 2021

Do karantény jdou (celkem 19 + 1 pozitivní žák a 1 učitel):

 • Žáci 4.V (5 žáků)
 • Žáci 4.W (14 a 1 pozitivní)
 • Učitelé (1)

2.A – POZOR ve 2.A se realizuje smíšená výuka (žáci ve škole se učí ve třídě a žáci doma se k nim přidají přes Meet – odkaz je v Classroomu příslušné třídy)

1. pozitivní

Rizikové dny: žádné (vyšlo to na víkend)

2. pozitivní

Rizikové dny: 1. a 2. 11. 2021

Do karantény jdou

 • Žáci 2.A (13 + 2 pozitivní žáci)

2.B + 6.V + 7.W + 8.W (žáci ze tříd 6.V, 7.W a 8.W přišli do kontaktu s pozitivním mimo školu)

1. pozitivní

Rizikové dny: 1. až 5. 11. 2021

2. pozitivní

Rizikové dny: 5. 11. 2021

Do karantény jdou (celkem 11 + 2 pozitivní žáci):

 • Žáci 2.B (8 žáků + 2 pozitivní)
 • Žáci 6.V (1 žák)
 • Žáci 7.W (1 žák)
 • Žáci 8.W (1 žák)

3.A

Rizikové dny: 8. listopadu 2021

Do karantény jdou

 • Žáci 3.A (8 + 1 pozitivní žák)

7.V

Rizikové dny: 5. listopadu 2021

Do karantény jdou

 • Žáci 7.V (2 + 1 pozitivní žák)

Přeji všem pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 29. 10. 13:00

Přikládám nové znění dopisů pro osoby, které přišly do styku s pozitivně testovaným.

Pavel Škoda, ředitel školy

 


AKTUALIZACE k 28. 10. 19:20

Od 25. 10. 2021 jsou nové postupy i v metodice trasování. Vyhledávají se pouze kontakty dva dny zpět a to buď od prvních příznaků (u příznakových pozitivně testovaných) nebo ode dne pozitivního odběru (ne výsledku, ale odběru, a to u bezpříznakových pozitivních).

Tj. karanténa se bude týkat pouze těch, kteří přišli s pozitivně testovaným žákem ze 6.W do styku bez ochrany úst a nosu 26. 10. 2021 (byl bezpříznakový a odběr pozitivního testu proběhl dnes) a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19.

Ti, kterých se to týká už dostali informaci do Komens.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 28. 10. 17:40

Milí žáci,

dnes byl PCR testem pozitivně testován jeden ze žáků třídy 6.W (sexta B).

Pozitivně testovaný žák byl ve škole ve dnech 25. a 26. 10.  a v pondělí 25. 10.  přišel do styku i s některými žáky ze třídy 6.V (sexta A), a to se žáky majícími výtvarnou výchovu.

Vy všichni (celá 6.W a žáci výtvarné výchovy ze 6.V) sledujte následujících 14 dní svůj zdravotní stav a v případě potíží kontaktujte svého lékaře. Chovejte se obezřetně, protože můžete být nakaženi, a to i když jste očkováni.


Do karantény půjdou
 žáci (budete informování přes Komens a následně Krajskou hygienickou stanicí KHK), kteří s pozitivně testovaným žákem ve výše uvedených dnech přišli do kontaktu bez ochrany úst a nosu a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19.

 

Vy, kteří půjdete do karantény (informaci budete mít v Komens), dodržujte karanténu v zájmu ochrany ostatních už od této chvíle i když ještě nejste obvoláni KHS KHK.

Informace z KHS KHK určené pro ty, kteří přijdou do styku s pozitivně testovanou osobou, vám pošlu zítra, protože jsou od 25. 10. jiné postupy a já ty pokyny z KHS KHK ještě nemám.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 21. 10. 21:00

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

dnes byl PCR testem pozitivně testován jeden ze žáků třídy 4.A.

Pozitivně testovaný žák přišel ve dnech 18. a 19. 10. (v dalších dnech již nebyl ve škole) do styku i s některými žáky ze tříd 4.B a oktáva A.

Konkrétně ze:

 • Semináře z biologie (prof. Ježek) – 19. 10. 2021
 • Anglické literatury (prof. Nosek) – 18. 10. 2021

Vy všichni sledujte následujících 14 dní svůj zdravotní stav a v případě potíží kontaktujte svého lékaře. Chovejte se obezřetně, protože můžete být nakaženi, a to i když jste očkováni.

Do karantény půjdou žáci (budete informování přes Komens a následně Krajskou hygienickou stanicí KHK), kteří s pozitivně testovaným žákem ve výše uvedených dnech přišli do kontaktu bez ochrany úst a nosu a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19.

Vy, kteří půjdete do karantény (informaci budete mít v Komens), už zítra (tj. v pátek) do školy určitě nechoďteKaranténu dodržujte v zájmu ochrany ostatních i když ještě nebudete obvoláni KHS KHK.

V příloze pod článkem máte informace z KHS KHK určené pro ty, kteří přijdou do styku s pozitivně testovanou osobou. Jsou tam nějaké informace i pro ty, kteří nepůjdou do karantény. POZOR! Informace se liší podle toho, jestli byl žák v době kontaktu s pozitivně testovanou osobou zletilý, nebo ne. Čtěte tedy ten správný soubor.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy


 

AKTUALIZACE k 2. 10. 16:00

KHS KHK pracuje i o víkendu. Dnes byla všem 9 níže uvedeným žákům (8 ze 7.W a 1 ze 3.A) nařízena karanténa.

 • Nově jsem musel nahlásit všechny osoby (i očkované a v ochranné lhůtě), které s pozitivně testovaným žákem přišly do styku ve dnech 29. a 30. 9. 2021. Čili všechny žáky 7.W + žáky ze tříd 7.V, 3.A a 3.B, kteří chodí na Seminář a cvičení z chemie (prof. Karáskové), na Seminář z dějepisu (prof. Polákové) a žáky 7.V, kteří chodí na němčinu spojenou se 7.W, a byli ve výše uvedených dnech ve škole. Stejně tak i učitele, kteří ve třídě učili.
 • Trasovací call centrum bude nově volat všem kontaktům pozitivně testovaného žáka. Tedy ne jen těm 9, co jdou do karantény, ale všem 51. To jsem docela zvědav, jak to bude fungovat.
 • Žákům i učitelům, kteří nejsou 14 dní po plném očkování nebo v ochranné lhůtě, nařídí karanténu.
 • Žákům i učitelům očkovaným či v ochranné lhůtě doporučí absolvování dobrovolného PCR testu a upozorní je, že i jako očkovaní či po prodělání Covid-19 mohou být po styku s nakaženým infekční. Bude je také nabádat, aby se podle toho chovali a nenavštěvovali hromadné akce či rizikové osoby (prarodiče, nemocné….).
 • Aktualizovány byly i dokumenty pro zletilé osoby či zákonné zástupce osob nezletilých k řešení situace po styku s pozitivně testovaným. Máte je v příloze. Prosím o prostudování. Čtěte ten správný dokument. Rozhodující je věk v den kontaktu s pozitivně testovaným.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

Stav k 2. 10. 2021

Počet žáků v karanténě – 23 (včetně 2 nakažených)

3.A – 1 – poslední kontakt s nakaženým 29. 9. 2021

3.B – 13 ( z toho 1 nakažený) – poslední kontakt s nakaženým 21. 9. 2021

7.W – 9 (z toho 1 nakažený) – poslední kontakt s nakaženým 7x 30. 9. 2021 a 1x 29. 9. 2021.

 

Počet pedagogů v karanténě

2 – poslední kontakt s nakaženým 1x 20. 9. 2021 a 1x 29. 9. 2021.

Počet nepedagogických zaměstnanců v karanténě

0

CELKEM od 1. 9. 2021 Pozitivních Karantén (včetně nakažených)
Žáci 3 51
Pedagogové 0 3
Nepedagogové 0 0

 


AKTUALIZACE k 1. 10. 20:40

Dnes byl PCR testem potvrzen včerejší pozitivní antigenní test ve třídě 7.W.

Pozitivně testovaný žák přišel ve dnech 29. a 30. 9. do styku i s některými žáky ze tříd 7.V, 3.A a 3.B. Konkrétně:

 • Seminář a cvičení z chemie (prof. Karáskové)
 • Seminář z dějepisu (prof. Polákové)
 • Německý jazyk sloučený ze tříd 7.V a 7.W

Vy všichni sledujte následujících 14 dní svůj zdravotní stav a v případě potíží kontaktujte svého lékaře.

Do karantény půjdou žáci (budete informování přes Komens), kteří s ním přišli bez ochrany úst a nosu ve dnech 29. a 30. 9. 2021 a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180 denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19, a to z těchto tříd:

 •  7.W – 8 žáků + 1 pozitivní
 • 3.A – 1 žák

Dále půjde do karantény i 1 pedagog.

Nevím, jestli KHS KHK pracuje i o víkendu a jestli se celá situace do pondělí vyřeší. Pokud ano, budou těm, kteří mají jít do karantény, volat z trasovacího call centra už během víkendu. Pokud ne, čekejte telefonát v pondělí nebo v úterý. Vy, kteří půjdete do karantény (informaci budete mít v Komens), v pondělí do školy určitě nechoďte. Karanténu dodržujte v zájmu ochrany ostatních už i o víkendu.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 23. 9. 12:00

22. 9. 2021 skončila karanténa žákům kvarty A a kvarty B i pedagogovi, který musel do karantény s nimi.

23. 9. 2021 byla vyhlášena KARANTÉNA pro NĚKTERÉ žáky třídy 3.B a jednoho z vyučujících v této třídě. Jedná se o žáky a učitele, kteří přišli bez ochrany úst a nosu do kontaktu s pozitivně testovaným ve dnech 20. a 21. 9. 2021 a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180 denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19.

Stav k 23. 9. 2021

Počet žáků v karanténě (včetně 1 nakaženého)

3.B – 13 – poslední kontakt s nakaženým 21. 9. 2021

Počet pedagogů v karanténě

1 – poslední kontakt s nakaženým 20. 9. 2021

Počet nepedagogických zaměstnanců v karanténě

0

CELKEM od 1. 9. 2021 Pozitivních Karantén (včetně nakažených)
Žáci 2 41
Pedagogové 0 2
Nepedagogové 0 0

 


K 15. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, kolegyně a kolegové zaměstnanci,

bohužel vám musím oznámit, že se ve škole opět vyskytl Covid-19. Týká se to tříd kvarta A a kvarta B. Žákům a pedagogům, kteří přišli bez ochrany úst a nosu do kontaktu s pozitivně testovaným a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180 denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19, byla Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje nařízena karanténa.

Všichni žáci a zákonní zástupci z těchto tříd dostali podrobné informace do Komens v Bakalářích. Ty, kteří mně nepotvrdili jejich doručení, jsem osobně telefonicky kontaktoval.

Stav k 15. 9. 2021

Počet žáků v karanténě (včetně 1 nakaženého)

4.V – 22 – poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

4.W – 6 (ze skupiny španělského jazyka) – poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

Počet pedagogů v karanténě

1 – poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

Počet nepedagogických zaměstnanců v karanténě

0

Přeji všem pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

PS: Pro jistotu i sem přikládám informace KHS KHK pro rodiče žáků, kterým byla nařízena karanténa i pro zletilé osoby jdoucí do karantény.

image_printTisk