Režim návratu žáků a zaměstnanců ze zahraničí - Aktualizace k 20. 8. 2021

Aktualizace k 20. 8. 2021

Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci, milí kolegové zaměstnanci,

Ministerstvo zdravotnictví nám to trochu komplikuje stálými aktualizacemi svých opatření. Tj. nemůžete se všichni řídit opatřením s účinností od 9. 7. 2021, ale ani tím nejnovějším. Musíte se podívat do opatření, které platilo v den Vašeho návratu.

Kromě toho platného od 9. 7. (viz níže) jsem našel ještě:

 • od 31. 7. 2021
 • od 23. 8. 2021.

Děkuji za dodržování.

Pavel Škoda, ředitel školy


Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci, milí kolegové zaměstnanci,

prázdniny se chýlí ke konci a blíží se nástup do školy. Řada z vás se vrací z pobytu v cizině. Právě pro vás jsou určeny následující informace.

Dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE). Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců školy ze zahraničí.

Podrobnosti si prosím nastudujte přímo v opatření, které je i v příloze níže. Zde jen stručné shrnutí:

 • Žáci (resp. jejich zákonní zástupci) a zaměstnanci (dále jen osoby) jsou povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před nástupem do školy, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete ZDE. Informaci posílejte prosím nejlépe e-mailem třídním učitelům a v kopii na sekretariat@gymnachod.cz (zaměstnanci na sekretariat@gymnachod.cz).
 • V případě vstupu zpět na území České republiky jsou tyto osoby povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu (dle rizikovosti země) na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst (TEST PROVÁDĚNÝ VE ŠKOLE 1., 6. a 9. září tedy NESTAČÍ!!!).
 • Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na
  • očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
  • občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
  • osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
  • osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření.
 • Negativní test, případně některou z výjimek, musí osoby prokázat (dokladem, aplikací Tečka…).
 • Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, případně prokázání některé z výjimek, nesmí být těmto osobám umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci.
 • Pravidla návratu pro jednotlivé skupiny zemí najdete v opatření (viz příloha nebo odkaz výše). Zde jen UPOZORŇUJI, že PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM, VELMI VYSOKÝM NEBO EXTRÉMNÍM NEBEZPEČÍM NÁKAZY COVID-19 SE OSOBY MUSÍ DO DOBY STANOVENÉ V OPATŘENÍ PODROBIT SAMOIZOLACI, TJ. NEMOHOU NASTOUPIT DO ŠKOLY. Podmínky samoizolace najdete rovněž v opatření.

V příloze najdete i výklad MŠMT pro školy.

Děkuji za pochopení i dodržování opatření.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk