Přijímací řízení ke studiu od školního roku 2017-18

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2017-18.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj) a matematiky (M).

 

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Gymnázium 1. termín 2. termín
  čtyřleté 12. 4. 2017 19. 4 2017
  osmileté 18. 4. 2017 20. 4. 2017

 

Do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato rovněž 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete v připojených souborech.

Ukázkové testy, požadované znalosti, podrobnosti o organizaci zkoušek, formulář přihlášky atd., to vše najdete na na internetových stránkách www.cermat.cz. Doporučuji tam vše podrobně pročíst.

Pavel Škoda, ředitel školy
Související odkazy:
  • Kritéria přijímacího řízení – osmileté gymnázium, 2017-18  [206.54 kB]
  • Kritéria přijímacího řízení – čtyřleté gymnázium, 2017-18  [221.26 kB]
image_printTisk