OPRAVENÉ PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete opravené předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-19.

Oprava se týkala pouze osmiletého gymnázia. Vinou CERMATu muselo být 12-ti uchazečům přičteno po jednom bodu ve výsledcích testu z českého jazyka.

Oprava ovlivnila pořadí 32 uchazečů. Snad už se žádné chyby neobjeví.

Za námi nezaviněnou chybu se omlouvám.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 2. 5. 2018 po 15. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky přijímacího řízení stanoven na 2. 5. 2018 od 7:30 do 14:30. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Poznámky jsou různé pro čtyřleté i osmileté gymnázium!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk