PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY přijímacího řízení do 8letého gymnázia od školního roku 2023-24

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2023-24.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 30. 4. 2023 po 12. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky přijímacího řízení do 8letého gymnázia stanoven na 30. 4. 2023 od 8:00 do 12:00. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Proces zpracování výsledků je velmi náročný a navíc ho podstatná část probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk