Informace k odvolacímu řízení

Vážení uchazeči a jejich zákonní zástupci,

dne 17. 5.  2018 uplynul termín pro odevzdávání zápisových lístků. Někteří uchazeči své zápisové lístky nedoručili a uvolnili tak místo dalším, původně nepřijatým, uchazečům.

K 21. 5. 2018 byli v odvolacím řízení (tzv. na odvolání) přijati následující uchazeči:

osmileté gymnázium uchazeči na 60. – 71. místě podle výsledků po náhradním termínu přijímacího řízení
čtyřleté gymnázium uchazeči na 61. – 73. místě podle výsledků řádného termínu přijímacího řízení

Jedno místo do osmiletého gymnázia je zatím neobsazeno, protože uchazeči, který uspěl v náhradním termínu přijímacího řízení, běží lhůta na odevzdání zápisového lístku. Pokud by ho k nám neodevzdal, bude přijat uchazeč na 72. místě.

Lhůta deseti pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku začne běžet i všem uchazečům přijatým na odvolání. Každý ji ale bude mít jinou, protože začne běžet dnem doručení rozhodnutí o přijetí. Pro některé tak může lhůta končit klidně až 15. června.

Pokud do té doby nedostaneme všechny zápisové lístky nebo pokud si někdo zápisový lístek odnese proto, že byl jinde přijat na odvolání, bude v odvolacím řízení vyhověno dalším uchazečům v pořadí.

Odvolání těch, kterým nemohl ředitel školy vyhovět, budou na konci května postoupena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Ten má na jejich vyřízení lhůtu 30 dnů, kterou budeme chtít využít, abychom měli nástroj, jak obsadit případná další uvolněná místa. Definitivní, v minulosti vždy zamítavá, rozhodnutí o odvoláních lze tedy očekávat z krajského úřadu koncem června.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk