Informace pro podání přihlášky ke studiu od školního roku 2024-25

Čtěte prosím celé 🙂

Přijímací řízení

 • Žáci budou přijímáni na základě kritérií, která zveřejní ředitel školy 31. 1. 2024. Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška organizovaná CERMATem.
 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.

Podání přihlášky ke studiu

Přihlášky lze podávat až od 1. února 2024.

Přihlášku ke studiu je nutné podat do 20. února 2024, a to jedním ze tří způsobů (podrobnosti najdete na prihlaskynastredni.cz):

a) Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – nejčastěji Bankovní identita, Mobilní klíč eGouvernemtu…) prostřednictvím systému na doméně www.dipsy.cz.

b) Podáním vypisu vytištěného z online systému na doméně www.dipsy.cz (vhodné, pokud nemáte elektronickou identitu).

c) Podání vyplněné přihlášky s přílohami (vhodné, pokud nemáte přístup k počítači, tiskárně…).

Nejpraktičtější variantou je způsob a) Elektronicky. Po přihlášení budete mít spoustu věcí předvyplněných, školy a obory budete vybírat z předpřipravených seznamů, nebudete muset na poštu, budete do systému dostávat zpět informace…

Přihlášky podávané způsobem b) a c) se doručují ředitelům všech škol, na které se hlásíte, a to osobně nebo poštou. Lze i datovou schránkou, ale to už většinou můžete využít výhodnější variantu a).

Další podrobnosti k podání a vyplnění přihlášky najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

Poznámky 

 • Letos si můžete podat přihlášky až na 3 různé školy (obory). Pokud jste si již podali přihlášky na školy s talentovou zkouškou, tak až na 5 škol (oborů).
 • Musíte u jednotlivých škol (oborů) pevně stanovit prioritu (kam chcete nejvíc, kam méně a kam nejméně). Tuto prioritu nelze dodatečně měnit. Priorita se vyjadřuje pořadím školy (oboru) v přihlášce. Na 1. místě je škola (obor) s nejvyšší prioritou, na posledním škola (obor) s nejnižší prioritou. Pokud podáváte přihlášky způsobem c) – písemně na formuláři s přílohami, musí být na všech přihláškách školy (obory) ve stejném pořadí.
 • Žádné zápisové lístky letos nebudou. Systém Vás zařadí podle Vašich priorit do 1. školy (oboru), na kterou budou Vaše výsledky v přijímacím řízení stačit. Algoritmus přiřazování školy si můžete prohlédnout zde: https://youtu.be/uHeUsdQGPm4.
 • Školu, do které jste byli podle výsledků zařazeni, nelze v průběhu přijímacího řízení nijak vyměnit za jinou (např. za dle Vašich priorit druhou, třeba proto, že se tam dostal kamarád, který na Vaši společné první neuspěl). Existuje sice možnost oznámit, že na přiřazenou školu nenastoupíte, ale tím vypadáváte z celého 1. kola přijímacího řízení a musíte se ve 2. a případných dalších kolech pokoušet uspět ve školách, které nebyly v 1. kole zaplněny – NEDOPORUČUJI).
 • POKUD CHCETE JEN NA JEDNU ŠKOLU, což je typické pro některé uchazeče o osmileté gymnázium (chtějí třeba jenom k nám a jinam dojíždět nechtějí), nepodávejte si zbytečně přihlášku na jiná gymnázia. Budete i tak dělat přijímaci zkoušky 2x (u nás) a bude se Vám počítat lepší výsledek. Je to zbytečná administrativa a pokud byste se k nám nedostali a na tu druhou školu (budete-li tam přijati) stejně nenastoupili, zablokujete ji pro jiné žáky, kteří o ni mají zájem.
 • POKUD SI CHCETE PŘIJÍMAČKY JEN VYZKOUŠET (v minulosti tak činili někteří uchazeči o osmileté gymnázium), učiňte tak tady: https://tau.cermat.cz/ a nepodávejte si prosím přihlášku. Pokud byste byli přijati, zablokujete místo žákovi, který má o školu opravdu zájem. Takové místo bude náročné zaplnit. Ředitel školy musí buď v květnu na toto místo vypsat 2. kolo nebo až v září kolo 3. (podle toho, kdy se dozví, že nenastoupíte).
 • Přijímací zkoušky budete konat 2x, a to v některé ze škol, do kterých se hlásíte. Rozhodne o tom přihlašovací systém podle vzdálenosti škol od Vašeho bydliště a jejich kapacit (kolik se jim vejde na zkoušky uchazečů). V dipsy.cz budou místa Vaší zkoušky zveřejněna 1. března. Pokud se nebudete hlásit způsobem a), dozvíte se, kde budete dělat zkoušky, až z pozvánky ke zkouškám. Ty se odesílají nejdéle 14 dní před konáním zkoušek. 

Upřesnění pro naši školu

Požadované přílohy

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (vydají Vám ji ve Vaší základní škole).
 • Převod slovního hodnocení do klasifikace (vydají Vám ji ve Vaší základní škole) – pokud Vaše škola vydává vysvědčení formou slovního hodnocení.
 • Doklady prokazující plnění dalších přijímacích kritérií (kopie diplomů potvrzujících umístění v předmětových olympiádách zahrnutých do kritérií přijímacího řízení – nutné pro uznání bodů za soutěže – který výsledky a které soutěže uznáváme najdete v kriteriích přijímacího řízení – budou zveřejněna 31. 1. 2024).
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a/nebo o matematiku v ukrajinštině) – je-li relevantní. K žádosti je potřeba doložit jako další přílohu i kopii dokladu o udělení dočasné ochrany.
 • Doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučení vydává školské poradenské zařízení a musí být opatřeno informovaným souhlasem zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce.
 • NEPOŽADUJEME – Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru!

Možnosti doručení přihlášky podávané způsobem b) a c)

 • osobním odevzdáním v kanceláři (sekretariátu) školy v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 (u vchodu zvoňte na kancelář),
 • osobním odevzdáním do poštovní schránky ve dvoře školy (bude výrazně označena, vchod do dvora je z ulice Českých bratří),
 • poštou na adresu Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451,
 • elektronicky do datové schránky drsbaap.

Při osobním odevzdání přihlášky Vám bude její doručení potvrzeno na kopii přihlášky, v ostatních případech budete o doručení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. E-mail a telefonní číslo prosím uvádějte do přihlášky pro snazší a rychlejší případnou komunikaci. Děkujeme.

Jak vyplnit přihlášku – pro podání přihlášky způsobem c)

Formulář přihlášky je možné získat zde. Přihlášku si vytiskněte oboustranně (tedy na jeden papír).

U naši školy uveďte:

 • Název a adresa střední školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451.
 • Kód oboru vzdělání:
  • 79-41-K/81 (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium),
  • 79-41-K/41 (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
 • Název oboru vzdělání:
  • Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté i osmileté gymnázium).

V případě, že budete s něčím potřebovat poradit, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz nebo zavolejte řediteli školy na číslo 603 575 286.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk