Anglický jazyk

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Anglický jazyk má hodinovou dotaci 3 hodiny týdně v každém ročníku.

V primě, sekundě,  septimě, oktávě, 3. a 4. ročníku si studenti mohou volit semináře, takže se počet hodin výuky angličtiny může navýšit.

Používáme učebnice Maturita Solutions od úrovně elementary (primy) až po upper – intermediate v nejvyšších ročnících. Studenti si osvojí všechny 4 jazykové dovednosti: čtení, psaní, poslech a mluvení.

V jarních měsících pořádáme tematické dny – studenti všech ročníků (kromě maturantů) si připraví prezentace na určenou anglicky mluvící zemi- např. Velká Británie, Kanada, Austrálie a předvedou své práce ostatním studentům. Zájemci se také účastní různých tvořivých dílen – výtvarná, literární, pěvecká. Do školy pozveme různé cestovatele, kteří nám zemi přiblíží z jejich zkušenosti.

Nabízíme tyto semináře:

prima, sekunda – jednoletý seminář AJC – cvičení v angličtině

3.ročník, septima – dvouletý seminář AJS – příprava na mezinárodní zkoušku

dvouletý seminář AG – prohloubení gramatiky

dvouletý seminář AK – konverzace

4. ročník, oktáva – jednoletý seminář Ak – konverzace

jednoletý seminář AL – literatura

jednoletý seminář  PM – příprava k maturitě

V kvintě, sextě, 1. a 2. ročníku se mohou studenti přihlásit na poznávací zájezd do Anglie, který se organizuje jednou za dva roky.

Každý rok studenti seminářů na vyšším gymnáziu shlédnou divadelní představení v anglickém jazyce.

Každoročně se studenti od prim až do septim a 3. ročníků v hojném počtu účastní soutěže Anglická Olympiáda, ve které zaznamenáváme dobré výsledky jak v okresním, tak v krajském kole.

Někteří studenti dosahují tak výborné úrovně angličtiny, že během studia na naší škole, nebo po jejím absolvování studují na školách v zahraničí – Velká Británie, USA, Kanada.