Matematika

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Na naší škole se vyučuje na vyšším gymnáziu 15 hodin matematiky pro všechny žáky a k tomu se ještě přidávají volitelné semináře. Ve třetím ročníku 2 hodiny dvouletého semináře, ve čtvrtém ročníku 2 hodiny matematických cvičení, která se zaměřují na přípravu k maturitní a přijímací zkoušce. Další 2 hodiny se vyučuje diferenciální a integrální počet, který má ulehčit v prvním semestru studium na vysoké škole technického zaměření. Dobrá příprava žáků je vidět u maturitních zkoušek, kdy přibližně 2/3 maturantů volí matematiku a úspěšnost je větší než 90%.

Během studia se mnoho žáků úspěšně účastní různých matematických a logických soutěží.

Na nižším gymnáziu je výuka matematiky zpestřována logickými úlohami, volitelným předmětem Hrátky s matematikou. To vše má motivovat žáky ke studiu, důkladnějšímu pochopení a procvičení učiva.