Informatika a výpočetní technika

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

V oblasti informačních a komunikačních technologií se žáci a studenti gymnázia seznamují

 • v povinném předmětu Digitální technologie (sekunda, ŠVP) se základním ovládáním počítače, především s využitím cloudových technologií (Google Apps) a s digitální foto a video technikou (se základními pravidly pro fotografování, zpracováním a úpravou fotografií a videa).
Ukázka stop-motion animace (jednoho z projektů, na kterých žáci pracují v předmětu Digitální technologie):

 • v povinném předmětu Informační a komunikační technologie (tercie a kvarta, první a druhý ročník) se základy principů fungování počítačů (hardwarem), základy ovládání operačního systému, možnostmi internetu (sdílení, spolupráce, cloudové aplikace) a poté s kancelářskými aplikacemi (Word, Excel, PowerPoint). Studenti kvinty a sexty se díky větší hodinové dotaci také seznámí s počítačovou grafikou (bitmapovou i vektorovou) a učí se psát všemi deseti hmatovou metodou.

Gymnázium žákům a studentům nabízí také nadstandardní nabídku následujících volitelných předmětů:

 • Hrátky s robotikou (prima a sekunda, ŠVP), kde se hravou formou seznamují se základy algoritmizace a programování (v prostředí Scratch), konstruují a programují roboty ze stavebnice Lego Mindstorms, pracují se stavebnicemi mBot a Neuron, programují destičky micro:bit.

 • Počítačová grafika a 3D modelování (dvouletý seminář pro 3. – 4. ročník, ŠVP) seznámí zájemce se základními principy grafiky (bitmapové i vektorové) a především s prostředky pro 3D modelování (SolidWorks, Autodesk Fusion 360, 3D Studio Max, Inventor Professional). Díky zapojení školy do programu Autodesk Academia mohou studenti po splnění podmínek získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk.

 • Tvorba webových stránek (jednoletý seminář pro 4. ročník, ŠVP) seznámí studenty s teoretickými základy tvorby webových stránek (HTML, XHTML) i s konkrétními prostředími (redakční systém WordPress).
 • Tvorba dokumentů a jejich prezentace (jednoletý seminář pro 4. ročník, ŠVP) pomůže studentům při tvorbě seminární práce a také při studiu na VŠ, naučí je pracovat s pokročilejšími funkcemi textových editorů a dalších nástrojů (rejstříky, obsahy, citace, makra, databáze, kontingenční tabulky…).
 • Psaní na klávesnici (jednoletý seminář pro 4. ročník) seznámí studenty s hmatovou metodou psaní všemi deseti.
 • Robotika (jednoletý seminář pro 4. ročník) je seminář určený především pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit se stavbou jednodušších robotů z různých stavebnic a s jejich programováním.
 • Programování pro Android (jednoletý seminář pro 4. ročník) naučí studenty, jak vyvíjet aplikace pro Android především s využitím grafického prostředí, které vyžaduje jen minimální znalosti programování.
 • Matematika na počítači (jednoletý seminář pro 4. ročník) ukáže, jak může počítač studentům pomoci při řešení matematických úloh, je vhodný pro budoucí studenty technických a ekonomických oborů.

 

Studenti se také mohou účastnit nejrůznější exkurzí, kde vidí využití informačních technologií v praxi – například

Studenti si v Centru leteckého výcviku mohli vyzkoušet na profesionálním leteckém simulátoru přistání s Airbusem A320:

V rámci projektů mohou studenti spolupracovat i s předními firmami v daném oboru (např. stáž v FG Forrest).

 

Díky podpoře firem (např. Škoda Auto) a Královéhradeckého kraje můžeme studentům nabídnout pět polytechnických pracovišť na chodbě a nejrůznější technické vybavení pro jejich projekty

 • několik 3D tiskáren
  • delta tiskárna Molestock včetně směšovacího extruderu (míchání dvou barev filamentu)
  • kartézské tiskárny RebeliX a 2x Průša i3, jednou včetně Multimaterial Upgrade (až pětibarevný tisk)
  • dvouextruderová tiskárna Flash Forge Creator s uzavřenou komorou
 • ruční 3D skener
 • řezací plotter
 • CNC A4 frézka
 • 50W laser/gravírka
 • stavebnice Lego Mindstorms NXT a EV3 (pro celou třídu)
 • stavebnice Makeblock mBot (pro celou třídu)
 • stavebnice CodeyRocky a Neuron (pro celou třídu)
 • programovatelné destičky micro:bit (pro celou třídu)
 • robotické koule Sphero SPRK+,
 • programovatelné drony Tello a Parrot.AR,
 • stavebnice pro pokročilejší – Bioloid (humanoidní robot), OhBot, Makeblock Ranger a Ultimate
 • pro pokusy se strojovým učením a umělou inteligencí například platforma Waveshare JetRacer AI Kit nebo roboti DJI Robomaster

   

Chodba s pěti polytechnickými pracovišti

 

Naši studenti se účastní nejrůznějších projektů a soutěží a jsou v nich velice úspěšní, například

On-line obhajoba práce SOČ Miroslava Jarého:

 

Našich úspěchů si povšimla i média, například v reportáži Českého rozhlasu Hradec Králové nebo reportáži na TV Nova v pořadu Víkend.

Naše aktivity jsme prezentovali na veletrhu „bastlířů“ a kutilů Maker Faire Prague 2019, kde naše expozice byla oceněna od pořadatelů festivalu stužkou MAKER of MERIT za přínos komunitě.