Tématické plány ZPV

Předmět se vyučuje v primě a sekundě a integruje v sobě vzdělávací obsah fyziky a chemie.