Vyučující výtvarné výchovy

Předseda předmětové komise:
Mgr. Hana Misarová

Vyučující:
Mgr. Klára Novotná Mičíková