Vyučující ruského jazyka

Předseda předmětové komise:
Bc. Michal Moučka

Vyučující:
Věra Ševeleva