Školská rada Jiráskova gymnázia

Za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Ing. arch. Michal Ježek
Za zletilé žáky
  • Veronika Shejbalová
Za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Jindra Nývltová
  • Mgr. Štěpán Macura
Za zřizovatele
  • JUDr. Dita Vávrová
  • Tomáš Unger