Časový plán školního roku – změna k 25. 10. 2023

Zde můžete nalézt nejdůležitější termíny aktuálního školního roku. Změny vyhrazeny.

  1. změna k 25. 10. 2023 – Třídní schůzky přesunuty z 16. 11. 2023 na 14. 11. 2023.