Výskyt COVID-19 ve škole - AKTUALIZACE k 2. 10. 2021 - 16:00

AKTUALIZACE k 2. 10. 16:00

KHS KHK pracuje i o víkendu. Dnes byla všem 9 níže uvedeným žákům (8 ze 7.W a 1 ze 3.A) nařízena karanténa.

  • Nově jsem musel nahlásit všechny osoby (i očkované a v ochranné lhůtě), které s pozitivně testovaným žákem přišly do styku ve dnech 29. a 30. 9. 2021. Čili všechny žáky 7.W + žáky ze tříd 7.V, 3.A a 3.B, kteří chodí na Seminář a cvičení z chemie (prof. Karáskové), na Seminář z dějepisu (prof. Polákové) a žáky 7.V, kteří chodí na němčinu spojenou se 7.W, a byli ve výše uvedených dnech ve škole. Stejně tak i učitele, kteří ve třídě učili.
  • Trasovací call centrum bude nově volat všem kontaktům pozitivně testovaného žáka. Tedy ne jen těm 9, co jdou do karantény, ale všem 51. To jsem docela zvědav, jak to bude fungovat.
  • Žákům i učitelům, kteří nejsou 14 dní po plném očkování nebo v ochranné lhůtě, nařídí karanténu.
  • Žákům i učitelům očkovaným či v ochranné lhůtě doporučí absolvování dobrovolného PCR testu a upozorní je, že i jako očkovaní či po prodělání Covid-19 mohou být po styku s nakaženým infekční. Bude je také nabádat, aby se podle toho chovali a nenavštěvovali hromadné akce či rizikové osoby (prarodiče, nemocné….).
  • Aktualizovány byly i dokumenty pro zletilé osoby či zákonné zástupce osob nezletilých k řešení situace po styku s pozitivně testovaným. Máte je v příloze. Prosím o prostudování. Čtěte ten správný dokument. Rozhodující je věk v den kontaktu s pozitivně testovaným.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

Stav k 2. 10. 2021

Počet žáků v karanténě – 23 (včetně 2 nakažených)

3.A – 1 – poslední kontakt s nakaženým 29. 9. 2021

3.B – 13 ( z toho 1 nakažený) – poslední kontakt s nakaženým 21. 9. 2021

7.W – 9 (z toho 1 nakažený) – poslední kontakt s nakaženým 7x 30. 9. 2021 a 1x 29. 9. 2021.

 

Počet pedagogů v karanténě

2 – poslední kontakt s nakaženým 1x 20. 9. 2021 a 1x 29. 9. 2021.

Počet nepedagogických zaměstnanců v karanténě

0

CELKEM od 1. 9. 2021 Pozitivních Karantén (včetně nakažených)
Žáci 3 51
Pedagogové 0 3
Nepedagogové 0 0

 


AKTUALIZACE k 1. 10. 20:40

Dnes byl PCR testem potvrzen včerejší pozitivní antigenní test ve třídě 7.W.

Pozitivně testovaný žák přišel ve dnech 29. a 30. 9. do styku i s některými žáky ze tříd 7.V, 3.A a 3.B. Konkrétně:

  • Seminář a cvičení z chemie (prof. Karáskové)
  • Seminář z dějepisu (prof. Polákové)
  • Německý jazyk sloučený ze tříd 7.V a 7.W

Vy všichni sledujte následujících 14 dní svůj zdravotní stav a v případě potíží kontaktujte svého lékaře.

Do karantény půjdou žáci (budete informování přes Komens), kteří s ním přišli bez ochrany úst a nosu ve dnech 29. a 30. 9. 2021 a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180 denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19, a to z těchto tříd:

  •  7.W – 8 žáků + 1 pozitivní
  • 3.A – 1 žák

Dále půjde do karantény i 1 pedagog.

Nevím, jestli KHS KHK pracuje i o víkendu a jestli se celá situace do pondělí vyřeší. Pokud ano, budou těm, kteří mají jít do karantény, volat z trasovacího call centra už během víkendu. Pokud ne, čekejte telefonát v pondělí nebo v úterý. Vy, kteří půjdete do karantény (informaci budete mít v Komens), v pondělí do školy určitě nechoďte. Karanténu dodržujte v zájmu ochrany ostatních už i o víkendu.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE k 23. 9. 12:00

22. 9. 2021 skončila karanténa žákům kvarty A a kvarty B i pedagogovi, který musel do karantény s nimi.

23. 9. 2021 byla vyhlášena KARANTÉNA pro NĚKTERÉ žáky třídy 3.B a jednoho z vyučujících v této třídě. Jedná se o žáky a učitele, kteří přišli bez ochrany úst a nosu do kontaktu s pozitivně testovaným ve dnech 20. a 21. 9. 2021 a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180 denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19.

Stav k 23. 9. 2021

Počet žáků v karanténě (včetně 1 nakaženého)

3.B – 13 – poslední kontakt s nakaženým 21. 9. 2021

Počet pedagogů v karanténě

1 – poslední kontakt s nakaženým 20. 9. 2021

Počet nepedagogických zaměstnanců v karanténě

0

CELKEM od 1. 9. 2021 Pozitivních Karantén (včetně nakažených)
Žáci 2 41
Pedagogové 0 2
Nepedagogové 0 0

 


K 15. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, kolegyně a kolegové zaměstnanci,

bohužel vám musím oznámit, že se ve škole opět vyskytl Covid-19. Týká se to tříd kvarta A a kvarta B. Žákům a pedagogům, kteří přišli bez ochrany úst a nosu do kontaktu s pozitivně testovaným a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180 denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19, byla Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje nařízena karanténa.

Všichni žáci a zákonní zástupci z těchto tříd dostali podrobné informace do Komens v Bakalářích. Ty, kteří mně nepotvrdili jejich doručení, jsem osobně telefonicky kontaktoval.

Stav k 15. 9. 2021

Počet žáků v karanténě (včetně 1 nakaženého)

4.V – 22 – poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

4.W – 6 (ze skupiny španělského jazyka) – poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

Počet pedagogů v karanténě

1 – poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

Počet nepedagogických zaměstnanců v karanténě

0

Přeji všem pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

PS: Pro jistotu i sem přikládám informace KHS KHK pro rodiče žáků, kterým byla nařízena karanténa i pro zletilé osoby jdoucí do karantény.

image_pdfPDFimage_printTisk