Vědci studentům II

Ve dnech 26. – 27. září jsem se s několika dalšími studenty v doprovodu prof. Preclíka a Vícha zúčastnila v Pardubicích projektu Vědci studentům II. Akce se konala v příjemném prostředí hotelu Zlatá Štika, kde přednášeli vědci světového formátu. Na konci každé prezentace jsme jim vždy mohli položit pár otázek.

Začínalo se v pondělí dopoledne krátkým úvodem, po němž následovala přednáška J. Kaliny – „Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?“ Nastínil v ní vědcův život, obsah jeho práce a zábavnou formou se nám snažil vysvětlit základy dědičnosti. Po obědě pokračoval J. Grygar: „Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano?“ Vysvětlil nám rozdíly mezi těmito vědami a poutavě mluvil o kosmickém záření. Potom následovalo vystoupení obou předchozích vědců, kteří společně hovořili na téma osobních zkušeností s popularizací vědy. Den zakončil v podvečer organizátor celé akce Roman Neruda, který se zabýval tématem umělé inteligence a ochotně nám zodpověděl spoustu dotazů.

Druhý den ráno jsme se odpočatí mohli opět v klidu soustředit na J. Pačese z Ústavu molekulární genetiky a důležité genetické rozdíly mezi člověkem a šimpanzem. Následovala přednáška Z. Šímy z Kriminalistického ústavu v Praze o forenzní analýze digitálního videozáznamu a celá akce končila přednáškou T. Petráčka: „Imigrace a otázka evropské identity“, po které přirozeně následovala nejostřejší výměna názorů za celé dva dny.

Akce se všem velmi líbila, zazněl i názor, že příště by se měla protáhnout ještě alespoň o den. Odjížděli jsme obohaceni o spousty nových informací a zajímavých názorů od opravdových odborníků ve svém oboru.

 

Štěpánka Frimlová, 6.W